Isover na Sustainable Business fóru

Elektromobilita

 

Dne 20. září se Isover zúčastnil Sustainable Business fóra na téma elektromobilita. Akce se konala pod záštitou francouzsko-české obchodní komory, která vznikla pod záštitou jeho Excelence pana Alexise Dutertra, velvyslance Francie v České republice.

Účastníkům byl představen Francouzský ekosystém a význam elektromobility pro naplnění pařížské dohody z roku 2016. Jejím cílem je snížení emisí do roku 2030 o 55 % a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 pro EU. K tomuto závazku se připojila i firma Saint-Gobain a její pobočka Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover.

Aktivně se podílíme na inovacích a jejich implementaci do praxe a běžného života. Naše výrobky z EPS pomáhají šetřit energie a tím i snižovat uhlíkovou stopu. Firma Isover hledá alternativní možnosti dopravy svých produktů k zákazníkovi.

Elektromobilita může být pro vlastnosti EPS (nízký objemová hmotnost) vhodným řešením bezemisní dopravy. Děkujeme všem firmám za představení svých produktů a zejména firmě Renault, která nabízí širokou škálu elektrických nákladních automobilů.