Zateplení ploché střechy

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Profesionální zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.

Proč řešit zateplení ploché střechy?

Zateplení ploché střechy je nejen vyžadováno legislativou, ale hlavně uspoří peníze za vytápění.

V poslední době se zateplení aplikuje i z důvodu přehřívání v létě. Pokud někdy někdo spal v létě pod vyhřátou střechou, jistě nám dá za pravdu.