Spádování jednoplášťové ploché střechy pomocí EPS nebo MW

Proč řešit spádování ploché střechy

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu se neosvědčily, protože vlivem dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi střechy, apod.). Podle ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ má být sklon povlakové hydroizolační vrstvy nejméně 1°. Správně navržené a provedené vyspádování ploché střechy pomocí spádových desek (klínů) Isover prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelně izolační schopnost a zvyšuje hydroizolační bezpečnost.

Spádování pomocí desek EPS.

Spádování plochých střech pomocí spádových desek EPS je v současnosti nejpoužívanějším způsobem spádování plochých střech.

Výhody spádování plochých střech s EPS: 

  • suchý montážní proces 
  • rychlý postup prací 
  • minimální přitížení konstrukce 
  • žádné dilatační spáry 
  • možnost dodávky libovolných spádů. Pro jednoduchost pokládky se však využívají především spády po 0,5% (většinou 1%, 1,5%, 2%, 2,5% atd.). 
  • ekonomické řešení  
  • technická podpora (návrh spádování zdarma) 
  • běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500mm 

Spádování pomocí desek MW.

Spádování pomocí desek MW se provádí většinou ve spádu 2%, ale na zakázku jde provést jakýkoliv spád do 15%. V nabídce jsou spádové desky se spádem v jednom směru, ale i klíny se spády ve 2 směrech.

Návrh spádování

Nedílnou součástí každé pokládky je zpracování kladečského plánu, podle kterého je nutné postupovat. Ve snaze o co nejvhodnější kombinaci technického řešení a výsledné ceny poskytuje firma Isover projektantům, investorům a zejména realizačním firmám návrh, připravený technickým oddělením. Tento návrh a výkaz materiálu je poskytován do 3dnů a bezplatně. Po jeho zpracování z něho jasně vyplývá konečná spotřeba desek včetně směru spádu nebo rozvodí. Tento postup tak pomáhá předejít případným dalším výdajům. Po schválení kladečského výkresu a následné cenové kalkulace investorem nebo realizační firmou jsou spádové desky po objednání ihned zadány do výroby. 

Pro návrh spádování je třeba zaslat: 
■ půdorys a řez střechy s rozměry a okótovanou polohou vtoků (pdf., jpg., dwg.) 
■ výšky atik
■ minimální a maximální tloušťku tepelné izolace
■ minimální požadovaný spád střechy
■ stávající spád střechy
■ typ uchycení spádové vrstvy a hydroizolace
■ typ hydroizolace
■ typ projektované izolace (EPS, MW) pro spádové a podkladní desky
■ popis podkladních vrstev
■ ostatní (požadované termíny, kontaktní osoby...)

Polohu vtoků a výšky atik doporučujeme fyzicky překontrolovat, neboť co je na výkrese, nebývá často na střeše. 
Pro vyspádování úžlabí se používají spádové klíny úžlabí z EPS nebo dvouspádové klíny z MW Isover DK.

Podklady zasílejte: 
Milena Skalská Rejlová 
Technický specialista
Mobile: +420 602 115 649
E-mail: milena.skalskarejlova@saint-gobain.com

Panel Solr Search Content Block

Filter your result Reset Apply filters
Filter
Počet výsledků: 3

ISOVER TRV

Výplně trapézů ISOVER TRV jsou ideálním doplňkem lehkých
plochých střech na trapézovém plechu. Vlna plechu vyplněná minerální vatou
zlepšuje celkové tepelně technické vlastnosti střechy a také přispívá k vyšší
vzduchové neprůzvučnosti střešní konstrukce.

ISOVER SD

SOVED SD jsou spádové desky (klíny) z kamenné izolace určené pro vytvoření 2% spádu jednoplášťových plochých střech s požadavkem na vysokou požární bezpečnost. Zakázkově lze vytvořit spády individuální 0-15%. Minimální tloušťka klínu je 20 mm.