Spádování

Spádování slouží k vytvoření spádu. Nejčastěji se jedná o postupný pokles tloušťky hydroizolační vrstvy ve směru odtoku ploché střechy.