Regenerace

Regenerace označuje proces opravy poškozených částí, ve stavebnictví se nejčastěji jedná o obnovu staveb případně celých bytových celků.