1 min

Perimetrický polystyren

Perimetrický polystyren je speciální typ polystyrenových desek napěňovaných do forem čímž se docílí nižší nasákavosti materiálu oproti klasickému expandovanému typu a proto se používá především pro zateplení podzemních částí konstrukcí.