Objemová hmotnost

Objemová hmotnost je stanovována pro vyschlé stavební materiály a je to hmotnost materiálu včetně pórů, mezer apod. v kg/m3.