Neprůvzdušnost

Hodnota n50 udává míru kvality neprůvzdušnosti konstrukce. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa (měřená část budovy ve srovnání s exteriérem - podtlak i přetlak) a nesmí překračovat hodnotu 3,0/h (stavby bez ventilace) či 1,0/h (stavby s instalací ventilačních systémů) či 0,6/h (pasivní stavby). Hodnota 0,6/h značí, že za 1 hodinu dojde k výměně 60% vzduchu.