Reference

Fakultní nemocnice Ostrava - pavilon psychiatrie

Investor
Fakultní nemocnice Ostrava
Použité materiály Isover
EPS 150, Piano, TF Profi
Dokončení
Projektant
ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
FN Ostrava - pavilon psychiatrie

 

Po téměř dvou a půl letech se ostravská fakultní nemocnice dočkala nového psychiatrického pavilonu, jehož součástí je i denní stacionář pro děti ve věku od 6 do 12 let, který je zatím jediný v ČR.

Pavilon má 3 patra určené pro pacienty dospělé, což jsou lůžkové stanice. Dále vznikl úplně nový velký komplexní trakt pro děti ambulantní, který je určený pro děti od 0 do 18 let, ale jeho podmnožinou je denní stacionář pro děti z prvního stupně, to znamená 6 až 12 let.

Moderní pavilon je vybavený i ergoterapeutickými místnostmi, tělocvičnou, terasou, psychoterapií a součástí budovy budou i dílny pro práci se dřevem, kovem, zahradnickým materiálem a také keramická dílna.

Náš materiál Isover EPS 150 byl použit na plochou střechu, do fasád Isover TF Profi a do příček a předstěn Isover Piano.