Reference

Dětská léčebna se speleoterapií - Ostrov u Macochy

Autor projektu
Ing. arch. Adam Rujbr
Adam Rujbr Architects
Použité materiály Isover
EPS 100, EPS 150, RigiFloor 4000
Dokončení
Dětská léčebna se speleoterapií - Ostrov u Macochy

 

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy na Blanensku má více než třicetiletou tradici. Nový komplex nahradil původní nevyhovující stavbu.

Budova je inspirována archetypem domku z dětské kresby, multiplikovaným do čtyř funkčně odlišných částí. Dvoupodlažní zdravotnický areál bílé barvy odkazuje na barvu vápence, který je pro kraj typický. Svažitost parcely umožňuje přístup do obou podlaží přímo z terénu. Budova splňuje přísné hygienické předpisy i požadavky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí a je řízena pomocí chytrých technologií.

Léčebna zahrnuje vstupní část s recepcí, zdravotnickou část, wellness část s tělocvičnou a balneo provozy, a dvoupodlažní ubytovací část, školu a stravovací provoz. Všechny úseky jsou přístupné z centrální chodby a schodišťové haly, ani jeden úsek však není průchozí. Zahrada je rozdělena na zóny, které jsou funkčně propojené s léčebnou.

V areálu jsou hřiště, herní prvky pro děti, arboretum, fitness. Areál není oplocen, netvoří bariéru a je volně přístupný všem v obci. Jedním z důležitých principů návrhu byl i tzv. „healing architecture“. Přestože dětské vnímání je odlišné od dospělých, cílem bylo vytvořit léčebný komplex, ve kterém se bude cítit komfortně každý. Snaha o „léčivou architekturu“ se projevuje celkovým vzhledem, který zosobňuje čistá bílá barva fasády a střechy, i zasazení do krajiny a terénu.

V interiérech jsou pestré barvy a jejich kombinace, vnitřní prostory jsou důsledně propojeny s venkovními relaxačními plochami. Projekt byl zpracován ve formátu Design and Build. Na základě architektonické soutěže byl vybrán projektant i zhotovitel. Za předem danou maximální cenu pak konsorcium budovu vyprojektovalo, postavilo, uvedlo do provozu, zkolaudovalo a předalo uživateli.

Na stavbu jsme dodávali několik našich materiálů, zejména se jednalo o polystyren - Isover EPS 100 a Isover EPS 150 a Isover EPS RigiFloor 4000.

Foto: BOYSPLAYNICE