Čedičová vlna
Izolace ploché střechy

ISOVER XH

<p>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,039 (W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>)</p><p>Pevnost v tlaku = 100kPa</p>Desky Isover XH (eXtra Hard) jsou vhodné jako horní vrstva skladeb plochých střech. Vhodná kombinace je s deskami ISOVER T, ISOVER R nebo ISOVER P, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem ISOVER SD a ISOVER DK a také s atikovými klíny ISOVER AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Na desky ISOVER XH lze přímo aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomoci přitížení). Přímo na desky ISOVER XH se nejčastěji aplikuje hydroizolační souvrství (lepené, kotvené nebo přitížené). Při plánovaných častých revizí střechy a technologického zařízení, je nutné navrhnout pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení. Dodávají se balené v rozměrech 2000 × 1200 mm, případně 1000 × 1200 mm, ostrečované PE fólií v ucelených baleních.
Číst více
Skrýt
SVT kód
10391

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Klíčové vlastnosti

 • velmi vysoká pevnost v tlaku 100 kPa
 • velmi vysoká bodová zatížitelnost 1000 N
 • pevnost v tahu 10 kPa
 • velmi dobré tepelně izolační schopnosti
 • výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
 • nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • vysoká požární odolnost

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Balení (m2/pal.) Tepelný odpor (m².K/W) Rozměry (mm) Doporučená cena s DPH (Kč/m²) Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)
Tloušťka (mm)60 Balení (m2/pal.)48 Tepelný odpor (m².K/W)1,60 Rozměry (mm)2000 X 1200 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)566,28 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)468
Tloušťka (mm)80 Balení (m2/pal.)38,4 Tepelný odpor (m².K/W)2,15 Rozměry (mm)2000 X 1200 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)755,04 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)624

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Katalog Ploché střechy, CZ
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt ISOVER XH, DE
Technical Data Sheet ISOVER XH, EN
Technický list ISOVER XH, CZ
Prohlášení o vlastnostech
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Declaration of Performance ISOVER XH, EN
Leistungserklärung ISOVER XH, DE
Prohlášení o vlastnostech ISOVER XH, CZ