Webinář: Akustická řešení plochých střech pro halové stavby

Akustická řešení střech Isover pro halové stavby

Výrobní i sportovní haly byly dříve velmi často z akustického hlediska špatně navrženy a je s tím řada problémů. Isover v současnosti nabízí efektivní řešení pro novostavby i rekonstrukce, kdy se střešní konstrukce stává velkým akustickým pohlcovačem hluku. Pro novostavby se využívá střešní konstrukce Isover ROOF ACOUSTIC z nosného perforovaného trapézového plechu s minerální pohltivou výplní vlny. Kromě výborné akustiky tj. činitele zvukové pohltivosti alfa w = 0,7 toto řešení dosahuje i požární odolnosti REI 45.

Pro rekonstrukce Isover ve spolupráci s firmou Kovové profily nově nabízí lehký podhled Isover ROOF ACOUSTIC CEILING z nízkého z perforovaného trapézového plechu s nejlepším činitelem zvukové pohltivost alfa w = 1,0. Pro obě konstrukce byly zpracovány na UCEEB (Universitním centru energeticky efektivních budov) akustické studie, kdy je nové řešení porovnáváno s dnes běžně používaným. Architekt, projektant nebo akustický specialista tak přesně ve variantách zjistí, o kolik dB klesne vlivem použití nové konstrukce hladina akustického tlaku, či o kolik se zkrátí doba dozvuku a tím se zlepší srozumitelnost řeči. Hodnoty jsou to až překvapivé.

 

Pozvání přijali:

Pavel Rydlo, Product Manager

Roman Jahoda, Market Manager

Záznam webináře