Střecha

Ne nadarmo se říká: „Střecha dělá dům". Celková stavba se rázem promění a dostane správný tvar. Zároveň je již stavba chráněná. Např. v zimě může být zatékání a sněžení do odkrytých konstrukcí problém zejména v období velkých mrazů, které mohou v kombinaci s vodou a vlhkostí poničit samotné zdivo.

isover-strecha-stavba-krytiny

Hlavní cíl z hlediska harmonogramu stavby byl dokončení střechy do příchodu zimy. Počasí bylo v zimě 2012 až na několik málo dní více než příznivé. Samotná realizace střechy probíhala od poloviny prosince do počátku ledna.

Pro splnění podmínky investora (klasická sedlová střecha hodící se do stávající zástavby) byla navržena sedlová střecha se sklonem 15°. Což je kompromisní řešení pro pasivní dům, kde snížením sklonu střechy je eliminována ochlazovaná plocha domu, která přispívá k jeho lepší energetické bilanci.

Vzhledem k malému sklonu bylo navrženo hydroizolační podstřeší. Z hlediska provedení prací bylo nezbytné vybrat realizační firmu, která má s tímto typem střechy dostatečné zkušenosti a dbá na dodržování nutných detailů. Samozřejmě doporučujeme oslovit firmy na základě dobrých referencí a zkušeností.

V případě potřeby je možné nechat si doporučit vhodnou firmu ze strany výrobců krytiny, případně tepelných izolací, kteří spolupracují s proškolenými a certifikovanými firmami. Taková je i firma Juppa & Adamec (www.juppa-adamec.com) působící na Berounsku a okolí, která realizaci střechy na pasivním domě v Zahořanech zajišťovala.

Krov

Konstrukce krovu je tvořena dřevěnými krokvemi 180/120 mm ve vzdálenosti 1 m, s vrcholovou vaznicí podpíranou sloupky z oceli, které budou vynášeny stropem. Podpěrné sloupky jsou součástí dělících příček ve 2NP.

Samotné krokve spolu kleštinami budou v interiéru přiznány pouze částečně.

Nadkrokevní systém zateplení

Pasivní dům se vyznačuje zejména aplikací dostatečné tloušťky kvalitní izolace. Pro řešení zateplení tohoto pasivního domu byl navržen systém nadkrokevního zateplení Isover v celkové tloušťce 320 mm v kombinaci se zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm.

 

Nadkrokevní izolace umožňuje provést vnější izolaci domu bez tepelných mostů, čehož docílíme dotažením izolace z obvodové stěny až do úrovně zateplení střechy, kde se obě vrstvy v konečné fázi překrývají. 

 

Na samotný krov byl aplikován první záklop z OSB desek, na který byla připevněna chytrá parobrzda Isover Vario® s dostatečnými přesahy jednotlivých pásů, které se přelepují páskou Isover Vario® KM Duplex (Dnes: Isover Vario® KB 1 či Isover Vario® XTRATape) a s přesahem ze střechy pod pozednici a do štítu, kde se nakonec přichytávala pro zajištění neprůvzdušnosti domu k samotnému věnci a zdivu.

Následně byly připevněny vynášecí trámky pro nadstavbu střechy a samotná aplikace izolace nadkrokevního systému. Ten byl proveden pomocí čedičové vaty Isover Uni s lambdou 0,035 a polystyrenových trámků Isover EPS Tram. Mezi krokve bude dodatečně vkládaná skelná vlna Isover Unirol Profi s lambdou 0,033.

Střecha ilustrace

Hydroizolační fólie

Po zalaťování a doplnění izolace byl proveden horní záklop OSB desek a položena hydroizolační fólie TYVEK Supro (Dnes: TYVEK SOFT Antireflex nebo TYVEK SOLID). Spojení jednotlivých pasů bylo provedeno vnitřně oboustrannou lepicí páskou.

Lišty pro pokládku střešní krytiny byly podlepovány speciální pěnovou páskou pro zajištění těsnosti hydroizolační fólie v místě jejího přichycení.

Pokládka krytiny

V konečné fázi mohla být položena samotná krytina. Zvolena byla betonová taška ELEGANT v černé barvě od společnosti KM Beta. Při pokládce krytiny byl též proveden prostup pro odvětrání kanalizace v domě.

Samotný prostup byl ošetřen proti pronikání vody do střešní konstrukce a z interiéru naopak pro zachování neprůvzdušnosti domu.

Střecha byla zcela dokončena na počátku ledna 2013. Pořádná zima přišla skutečně až poté, takže stavba mohla bezpečně vysychat a jak bylo v minulosti dobrým zvykem, promrznout.

V případě dotazů pište na info@isover.cz.