Protipožární ochrana ocelových konstrukcí FireProtect®

Při projektování, výstavbě i rekonstrukci stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby též vyhovovaly požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Protipožární system ISOVER FireProtect je určen pro požární ochranu stavebních ocelových nosných konstrukcí. Díky velké míře přesnosti, při výrobě desek z minerálních vláken Isover FireProtect 150, jsou používány jako výplň při výrobě protipožárních dveří. Používají se také jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky.

Panel Solr Search Content Block

2 výsledků

ISOVER FireProtect ® 150

Desky z minerálních vláken Isover FireProtect 150 nacházejí uplatnění v několika aplikacích. Velká míra přesnosti při výrobě je předurčuje pro použití jako výplňový materiál při výrobě protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dále se používají jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky. Desky ISOVER FireProtect 150 jsou také certifikované jako obklady pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí. Desky se dodávají pouze na paletách.