Střešní zahrada Isover

Výška souvrství intenzivní zelené střechy závisí na navržené skladbě zeleně. Obvykle se pohybuje od 300 mm pro trávník, 500 mm pro keře až po 1000 mm pro vzrostlé stromy. Desky Isover Intense částečně nahrazují substrát a zvyšují hydroakumulační schopnosti souvrství.

Intenzivní zeleň vyžaduje stálou péči a údržbu s automatickou závlahou. Náročnost údržby je srovnatelná s údržbou zahrady na terénu.

Plánování intenzivního ozelenění by mělo být v souladu s širší návazností na projekt budovy. Vysoké rostliny mají vliv kromě statiky také na osluně-ní a údržbu navazujících prostor. Nejsou zpravidla vhodné pro rekonstrukce.

Vysoká rozmanitost rostlin (trávník, keře, stromy)
Významná estetická a architektonická hodnota
Prostor pro odpočinek a setkávání
-  Velmi náročná údržba
-  Vysoké nároky na nosné prvky konstrukce
-  Finančně nejnáročnější

Listy - 5
CENA

 ● od 2 000 Kč

Listy - 5
NÁROČNOST ÚDRŽBY

Náročnost údržby této střechy je srovnatelná s běžnou zahradou. Pro údržbu je důležitý dobrý přístup na střechu.

Listy - 5
ROZMANITOST ROSTLIN

Typ ozelenění závisí na preferencích investora. Na této střeše je možné realizovat trávník, vysadit keře i stromy.

Listy - 5
ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE

Tento typ zelené střechy výrazně zatěžuje nosnou konstrukci. Vhodné pro novostavby, vždy doporučujeme konzultovat se statikem.

Skladba

 

 

Střešní zahrada - skladba

 

1  Sázené rostliny
2  Intenzivní minerální substrát, tl. 300 - 400 mm
3  Hydrofilní desky Isover Intense, tl. 50 nebo 100 mm
4  Intenzivní minerální substrát, tl. 50 mm
5  Hydrofilní desky Isover Intense, tl. 50 nebo 100 mm
6  Filtrační textilie, 120 g/m2
7  Drenážní nopová fólie
8  Ochranné geotextilie, 300 g/m2
9  Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků

10  Tepelná izolace spádové klíny Isover EPS 200
11  Tepelná izolace Isover EPS 200
12  
Parozábrana
13  Nosná střešní konstrukce

Střešní zahrada - rekapitulace