Výpočetní program IsoCal®

Výpočetní program IsoCal® byl vyvinut společností Isover na pomoc odborníkům pracujícím v oblasti TZB (vytápění, chlazení, vzduchotechnika) a energetiky. Program není vhodný pro výpočet stavebních izolací (izolace střech, stěn, podlah atd.).

Aktuálně nabízená verze programu IsoCal® 3.06 je navržena tak, aby v každodenní inženýrské praxi usnadnila výpočty tepelných ztrát v oboru TZB a energetiky. Pro obor technických izolací je velmi důležité mít při projektování k ruce seriózní výpočtový nástroj, díky němu je odpovědný výběr vhodného izolačního materiálu a spolehlivý výpočet hračkou. Program počítá podle aktuálně platné legislativy v ČR – podle normy ČSN EN ISO 12 241, návrh tloušťky izolace je posouzen i s ohledem na hodnotící kritéria vyhlášky 193/2007 Sb.

Program byl vyvinut především pro použití izolačních výrobků Isover, avšak je možné jej použít i na všeobecné výpočty pro jakýkoliv jiný izolační materiál. Od verze 3.0 si totiž uživatel velice snadno může vytvořit vlastní databázi výrobků.

Co program IsoCal® nabízí?

 ●  Databázi tepelných izolací Isover pro aplikace v průmyslu,
 ●  databázi povrchových úprav, doplňkového vybavení a různých typů tekutin,
 ●  využití pro všeobecné výpočty,
 ●  výklad teorie stavební fyziky pro tepelně technické výpočty při návrhu technických izolací,
 ●  přehlednou nápovědu a vzorové příklady výpočtů,

 ●  8 výpočtových modulů.

Jaké typy výpočtových modulů program obsahuje?

 1.  Výpočet tepelných ztrát - potrubí, kruhové vzduchovody, obdélníkové vzduchovody a plochy; 3 výpočetní přístupy: daná tloušťka izolace, nejvyšší povrchová teplota nebo nejvyšší dovolená tepelná ztráta. Posouzení navržené tloušťky izolace podle vyhlášky 193/2007 Sb.
 2.  Teplotní změny v potrubí - 1 až 20 úseků.
 3.  Izolace proti vnější kondenzaci - výpočet požadované tloušťky izolace potrubí nebo plochy pro prevenci vnější kondenzace.
 4.  Izolace proti vnitřní kondenzaci - výpočet požadované tloušťky izolace potrubí nebo plochy pro prevenci vnitřní kondenzace.
 5.  Protimrazová ochrana - výpočet doby do zamrznutí vodovodu bez odběru v prostředí s okolní teplotou pod nulou, požadovaný výkon topné spirály pro prevenci zamrznutí.

 6.  Útlum hluku - výpočet útlumu hluku ve vzduchovodech při použití zvukově pohltivé izolace.
 7.  Ekonomika izolace - výpočet ekonomické tloušťky izolace, případně návrh nejekonomičtější izolace více typů.
 8.  Teplota v nádrži - výpočty teplotních změn média akumulovaného v nádrži.

Registrační formulář

 ●  Registrace nám slouží pouze interně, pro zhodnocení zájmu profesních skupin a jako seznam pro rozesílání nové materiálové databáze a případně dalších informací z oboru.
 ●  Později je možné kdykoliv rozesílku zrušit.
 ●  Budete zaregistrováni do databáze uživatelů, obdržíte heslo k odemknutí programu a manuál v PDF formátu.

Jak tento program získat?

VYPLŇTE registrační formulář
Vyplňte formulář - IsoCal

Při vyplňování údajů používejte diakritiku a také velká a malá písmena.
Zkontrolujte si, prosím, vyplněnou e-mailovou adresu, obdržíte na ni heslo k odemknutí programu a manuál v PDF formátu. Verze v českém jazyce je zdarma, ostatní jazykové mutace jsou zpoplatněny.

STÁHNĚTE si program IsoCal®
IsoCal - ke stažení

Po odeslání registračního formuláře budete mít možnost si zdarma IsoCal® stáhnout a nainstalovat si jej na váš počítač. Program odemknete pomocí hesla viz následující krok.

ODEMKNĚTE si program

Heslo vám bude zasláno na e-mail, který jste uvedli při registraci. Bez zadání hesla je většina vstupních hodnot implicitně zamknuta. Heslo není generováno automaticky, bude Vám doručeno do cca jednoho dne od vyplnění žádosti.

Registrační formulář

 ●  Registrace nám slouží pouze interně, pro zhodnocení zájmu profesních skupin a jako seznam pro rozesílání nové materiálové databáze a případně dalších informací z oboru.
 ●  Později je možné kdykoliv rozesílku zrušit.
 ●  Budete zaregistrováni do databáze uživatelů, obdržíte heslo k odemknutí programu a manuál v PDF formátu.

Zaměření firmy
Adresa