test

ZATEPLENÍ FASÁDY

● Zateplovací systémy ETICS
● Provětrávané fasády
● Výrobek Isover Twinner
● Výrobek Isover EPS GreyWall SP 
● Výrobek Isover EPS Sokl 3000
● Systém Isover Cladisol

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY

Možnosti zateplení podkroví
● Zateplení mezi a pod krokvemi
● Zateplení nad krokvemi
● Systém Isover X-Tram
● Systém Isover Double Tram 
● Parozábrany Isover Vario®

ZATEPLENÍ PODLAHY

Tepelně izolační a akustické vlastnosti podlah
● Plovoucí podlahy
● Zateplení podlah na terénu
● Zateplení půdy
● Systém Isover StepCross 
 

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY

 ● Výrobek Isover XH
 ● Isover FireProtect
 ● Systém Isover Roof
 ● Lehké požárně odolné střechy
 ● Návrhy spádování a kladečské plány 

ZATEPLENÍ SOKLU A SPODNÍ STAVBY

IZOLACE PŘÍČEK A PŘEDSTĚN

IZOLACE STROPU A PODHLEDU