Mezinárodní konference "Červený kohout" 9. - 10. 4. 2024

Požární odolnost
2 minutes min

Mezinárodní konference "Červený kohout" 9. - 10. 4. 2024

Konference Červený kohout

 

Dům techniky České Budějovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pořádá již 27. ročník konference požární ochrany Červený kohout.

 ● Požární ochrana - Prevence i represe, má svůj smysl i půvab
 ● Mezioborové zkušenosti - Dnešní hektická doba přináší mnoho poznatků z různých odborů
 ● Praxe - Konference Červený kohout je stálicí, která propojuje teorii s praxí

9. - 10. 4. 2024

9:00 - 17:30
8:30 - 13:00

Clarion Congress Hotel
České Budějovice

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany, zejména pro

 ● příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR,
 ● odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany,
 ● autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb,
 ● vyučující středních a vysokých škol zabývající se požární ochranou,
 ● pracovníky pojišťoven, obecních úřadů všech typů, projektanty,
 ● zástupce firem vyrábějících požární techniku, věcné prostředky požární ochrany i požárně
     bezpečnostní zařízení a další.

Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb, bezpečné provozování staveb, ale i na hašení požárů a s tím související organizaci jednotek požární ochrany a další opatření.

Přednášky jsou směrovány do praktické roviny, aby posluchači mohli nové znalosti použít ve své praxi.

Cílem jednání je omezení vzniku požárů, příp. snižování škod způsobených požáry.

Diskuze se zúčastní i náš odborník v této oblasti, Pavel Rydlo, který si připravil přednášku na téma:

Fotovoltaické elektrárny na plochých střechách z hlediska tepelných izolací a požární bezpečnosti

STAVITELSTVÍ GÖRNER

 • Velikost realizovaných zakázek: Menší stavby (rodinné domy, drobnější objekty apod.)
 • Hlavní činnosti: Zakládání objektů, zednické práce, tesařské práce, sádrokartony, hydroizolace, tepelné izolace, omítky

Aplikace izolací pro:

 • Šikmé střechy a stropy
 • Ploché střechy
 • Spodní stavby
 • Kontaktní fasády
 • Větrané fasády
 • Podlahy
 • Vnitřní příčky a podhledy
 • Technické a průmyslové aplikace

Další prováděné činnosti a služby

 • Projekční práce
 • Poradenství
 • Dozorování staveb
 • Rozpočty

Holan s.r.o.

 • Velikost realizovaných zakázek: Menší stavby (rodinné domy, drobnější objekty apod.), větší stavby (bytové domy, rozsáhlejší komerční objekty apod.)
 • Hlavní činnosti: Zakládání objektů, zednické práce, tesařské práce, sádrokartony, hydroizolace, tepelné izolace, omítky

Aplikace izolací pro

 • Šikmé střechy a stropy
 • Ploché střechy
 • Spodní stavby
 • Kontaktní fasády
 • Větrané fasády
 • Podlahy
 • Vnitřní příčky a podhledy

Další prováděné činnosti a služby

 • Projekční práce
 • Poradenství
 • Dozorování staveb
 • Rozpočty

Dušan Velek Sádrokartony

 • Velikost realizovaných zakázek: Menší stavby (rodinné domy, drobnější objekty apod.)
 • Hlavní činnosti: Sádrokartony, tepelná izolace

Aplikace izolací pro

 • Šikmé střechy a stropy
 • Vnitřní příčky a podhledy

Další činnosti a služby

 • Poradenství