Projektant

Projektant má na starost návrh a realizaci projektové dokumentace všech stupňů. Vychází z architektonického návrhu, který technicky realizuje.