Krokve

Krokve jsou skupina šikmých prvků krovu (trámů), nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina.