Reference

Zelená střecha roku 2018

Architekti
Ing. arch. Lucie Roubalová, DiS.
Materiál
ISOVER FLORA
Dokončeno
Realizační firma
ACRE, spol. s r. o.
Zelená střecha 

Vegetační střechy jsou funkčním řešením, které v České republice odborníci umí nejen vyprojektovat, ale i kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat. V roce 2018 byla vyhlášena odbornou sekcí Zelené střechy pod Svazem zakládání a údržby zeleně již po páté soutěž Zelená střecha roku. Vítěznou střechou se stala extenzivní nepochozí střecha s rozchodníky a modřenci na pražské Ville Sophia, kde je hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva složena z desek ISOVER FLORA.

Vegetační vrstva na pražské vile byla založena pokládkou rozchodníkového koberce na tlející podložce, do kterého byly vysazeny modřence a následně dosety kostřavy a hadinec obecný. Tato výsadba modřence a hadince byla oceněna odbornou porotou jakožto unikátní inovativní řešení. Střecha nemusela být nikdy díky aplikaci hydrofilní minerální vlny dodatečně zalévána. Na jaře bývá prováděna pouze standardní údržba, která spočívá ve vyčištění odtokových šachet a doplnění hnojiva s postupným uvolňováním živin pro lepší kondici rostlin. Střecha vykazovala v době hodnocení odbornou porotou (tedy v období loňského suchého léta) vyšší vlhkost vegetační vrstvy než ostatní hodnocené střechy bez minerální hydrofilní vlny.