Reference

SPALOVNA BRNO

Naše rohoĹľe na pletivu byly pouĹľity pĹ™i dostavbÄ› a modernizaci technologickĂ©ho zařízenĂ­ spalovny smÄ›snĂ©ho komunálnĂ­ho odpadu (SKO) spoleÄŤnosti SAKO Brno, a.s.