Reference

Spalovna Brno

SPALOVNA BRNO

 

Naše rohože na pletivu byly použity při dostavbě a modernizaci technologického zařízení spalovny směsného komunálního odpadu (SKO) společnosti SAKO Brno, a.s. 

Využívání komunálního odpadu - Zařízení na energetické využívání odpadu společnosti SAKO Brno, a.s., bylo vybudováno za účelem energetického využití komunálního odpadu se základní myšlenkou – použít odpadu jako paliva a takto získanou tepelnou energii využít na výrobu páry a elektřiny.

Rohože Isover pomáhají při získávání tepelné energie ze spalovaných odpadů chránit před nežádoucími ztrátami tepla a přispívají k efektivnějšímu provozu spalovny.