Reference

Pasivní bytový dům Pod Altánem - Praha

Architekti
Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler
Použité materiály
ISOVER EPS
Dokončeno
Developer
JRD s.r.o.
PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM - POD ALTÁNEM 

Energeticky pasivní bytový dům se šesti bytovými jednotkami, jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Dům je hmotově členěn na základní kvádr v bílé omítce, kterým prostupuje menší podélný kvádr v odlišném barevném provedení s deskovým obkladem.

Při pohledu z ulice dům doplňuje volné místo v zástavbě, tak, aby uliční štítová stěna měřítkem odpovídala okolní vilové zástavbě. Je zasazen do svahu a jeho podzemní části jsou využity pro parkování a sklepy. Dům má rozmanitou strukturu bytů, byty se po patrech neopakují.

Na podlaží jsou vždy dva byty, jeden k severní a jeden k jižní straně domu s obytnými místnostmi k jihozápadní fasádě. Dům má navržen zděný stěnový systém s nosnými obvodovými a příčnými stěnami zděnými. Spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu s vnější hydroizolační ochranou.