Čedičová vlna

Potrubní izolační pouzdro

Tepelně izolační vlastnosti
Vynikající zpracovatelnost
Potrubní izolační pouzdro vyřezávané z bloku Orstech Block vyrobeného z kamenné vlny. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pro upřesnění dostupného sortimentu izolačních pouzder a jejich cen je nutné kontaktovat přímo partnery uvedené v technickém listu.
Číst více
Skrýt

Charakteristika výrobku

Potrubní izolační pouzdra jsou vyřezávaná z bloků Orstech Block vyrobených z kamenné vlny. Izolační pouzdra vyřezávají jednotliví producenti, kteří je pak na trhu distribuují pod různými obchodními názvy. Pro upřesnění dostupného sortimentu izolačních pouzder a jejich cen je nutné kontaktovat přímo partnery uvedené na druhé straně tohoto technického listu.

Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Izolační pouzdra doporučujeme v příčném směru (po obvodě) stáhnout hliníkovou samolepící páskou. Alternativně je možné pouzdro stáhnou drátem, obvykle na třech místech na běžný metr.

Použití

Izolační pouzdro je ideální pro izolaci potrubí v TZB i průmyslu.

Přestože jsou vlákna izolace hydrofobizovaná, finální produkt je nutné v konstrukci vhodným způsobem chránit před vlhkem (v exteriéru před povětrnostními vlivy) a případným mechanickým poškozením.

Nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14707 je 600 °C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. V části izolace, která je vystavená teplotám vyšším než 150 °C dochází jednorázově k uvolňování pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází.

Balení, transport, skladování

Izolační pouzdra jsou balena do kartonových krabic nebo volně ložená (u větších průměrů). Detailní informace na vyžádání. Izolační pouzdra musí být dopravována v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách.

Klíčové vlastnosti

  • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti.
  • Vynikající zpracovatelnost – výrobek lze snadno řezat ostrým nožem.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka izolačního pouzdra (mm) Vnitřní průměr izolačního pouzdra (mm) Délka pouzdra (mm)
Tloušťka izolačního pouzdra (mm)25–100* Vnitřní průměr izolačního pouzdra (mm)21–273* Délka pouzdra (mm)1 000, 1 200
Poznámka:

* Výsledné provedení závisí na průměru potrubí a zvolené tloušťce izolace.

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Katalog Pasivní protipožární ochrana staveb I
Katalog Pasivní protipožární ochrana staveb II.
Technické listy
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Technical Data Sheet 2023 Insulation pipe section (Potrubní izolační pouzdro)
Technický list 2023 Potrubní izolační pouzdro

Mohlo by vás zajímat