Čedičová vlna

Isover S-i

Tepelně izolační vlastnosti
Vynikající zpracovatelnost
Požární odolnost
<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br>Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování
taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).
Číst více
Skrýt

Charakteristika výrobku

Izolační desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché střechy atp.).

Použití

Desky Isover S-i jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Minerální desky se aplikují vždy suché, pokládají se většinou v jedné horní vrstvě, která chrání tepelné souvrství pod ní. Vhodná kombinace je s deskami Isover T a Isover R, které se kladou jako spodní vrstva, se spadovým systémem Isover SD a Isover DK a také s atikovými klíny Isover AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Přímo na desky Isover S-i lze aplikovat hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo pomocí přitížení). Při plánovaných častých revizí střechy a technologického zařízení, je nutné navrhnout pochozí chodníčky, které zamezí tvoření prohlubní v místech pocházení.

Balení, transport, skladování

Izolační desky Isover S-i jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 1,3 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých suchých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

Klíčové vlastnosti

  • Velmi dobré tepelněizolační schopnosti.
  • Vysoká protipožární odolnost.
  • Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
  • Nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru.
  • Ekologická a hygienická nezávadnost.
  • Vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované.
  • Dlouhá životnost.
  • Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu.
  • Snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat atd.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Paleta (m2) Přepravní balení (m3) Rozměry
(mm)
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
Tloušťka (mm)30 Paleta (m2)100,8 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,8
Tloušťka (mm)40 Paleta (m2)72 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,05
Tloušťka (mm)50 Paleta (m2)57,6 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,35
Tloušťka (mm)60 Paleta (m2)48 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,6
Tloušťka (mm)70 Paleta (m2)43,2 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,85
Tloušťka (mm)80 Paleta (m2)38,4 Přepravní balení (m3)3,07 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
2,15
Tloušťka (mm)100 Paleta (m2)31,2 Přepravní balení (m3)3,12 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
2,55
Tloušťka (mm)120 Paleta (m2)24 Přepravní balení (m3)2,88 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
3,05
Tloušťka (mm)140 Paleta (m2)19,2 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
3,55
Tloušťka (mm)160 Paleta (m2)19,2 Přepravní balení (m3)3,024 Rozměry
(mm)
2 000 × 1 200
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
4,1

Dokumenty

Vybrat vše
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Technické listy, DE
Produktdatenblatt 2023 Isover S-i
Technické listy, EN
Technical Data Sheet 2023 Isover S-i
Technické listy, CZ
Technický list 2023 Isover S-i
Environmentální prohlášení
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Environmentální prohlášení
EPD 2023-2028 Isover S-i, CZ
Prohlášení o vlastnostech
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech, POV EN
Prohlášení o vlastnostech, POV EN
Prohlášení o vlastnostech, POV DE
Prohlášení o vlastnostech, POV DE
Prohlášení o vlastnostech, POV CZ
Prohlášení o vlastnostech, POV CZ
Ostatní technické dokumenty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Ostatní technické dokumenty
Osvědčení o stálosti vlastností 2023

Mohlo by vás zajímat