Nový program NZÚ: Oprav dům po babičce

Nový program Nová zelená úsporám:

Oprav dům po babičce

Nový program v Nové zelené úsporám nabízí od září 2023 peníze předem na komplexní renovace rodinných domů.

Oprav dům po babičce

Nový program má motivovat zejména mladé rodiny k rekonstrukcím a ke snižování energetické náročnosti starších domů namísto výstavby nových rodinných domů.
V tomto článku shrnujeme základní informace. (Informace jsou platné k datu zveřejnění informací SFŽP. O případných pozdějších změnách informujeme vždy v novějších článcích a pozdější možné změny je třeba brát v úvahu.)

Výhody proti klasické NZÚ

Výhody oproti “klasické” dotaci z programu NZÚ na rekonstrukci stávajícího domu jsou:

Projektant - ikona
Vyšší míra podpory na projektovou dokumentaci

(50 000 Kč oproti 25 000 Kč)

Tloušťka izolace
Rodinný bonus

50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě a hlavně

palec nahoru - ikona
Čerpání podpory formou zálohy

před dokončením realizace opatření a možnost čerpání zvýhodněného úvěru

Nový program má motivovat rodiny k rekonstrukcím a ke snižování energetické náročnosti starších domů namísto výstavby nových.

Co je stejné jako u klasické NZÚ

 ● čerpat dotaci nejen na zateplení (ve výši až 1 000 000 Kč), ale i na další opatření:
 ● instalaci instalaci fotovoltaické elektrárny (až 200 000 Kč),
 ● instalaci řízeného větrání s rekuperací (až 105 000 Kč),
 ● výměnu zdroje vytápění (až 140 000 Kč),
 ● a další.

Za kombinaci opatření bude možné čerpat kombinační bonus (10 000 Kč/každé další opatření). Zůstává také bonus pro vybrané kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), ale i pro vybrané regiony a obce dle seznamu dostupném na webových stránkách programu (bonus je ve výši 10 % z celkové výše dotace bez ostatních bonusů).

Výše podpory v oblasti A

 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje například náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor.

Podmínky programu Oprav dům po babičce

Součástí opatření musí být vždy i zateplení

 

Požadované parametry v oblasti A

Je nutné mít zpracovánu projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Doporučujeme nechat zpracovat energetické hodnocení co nejdříve – pro ověření plnění podmínek programu, popřípadě pro návrh opatření tak, aby byly podmínky splněny a až následně doporučujeme nechat zpracovat nebo dopracovat projektovou dokumentaci.

Termíny a lhůty programu:

 ● 1. 1. 2021 – způsobilost výdajů
 ● září 2023 – možnost podávat žádosti o dotaci
 ● 1. 1. 2024 – možnost čerpání zvýhodněného úvěru
 ● výměnu 24 měsíců – lhůta pro doložení dokladů pro doložení realizace ode dne vydání kladného rozhodnutí
 ● 31. 6. 2028 – nejzazší termín doložení dokladů pro doložení realizace

Potřebujete poradit?

Zajistíme pro vás vše od technické konzultace, přes doporučení vhodného materiálu, návrh konstrukcí a dodání montážních postupů po poskytnutí technické dokumentace.

domecek

 

podporanzu@saint-gobain.com
+ 420 226 292 229

 

Chci poradit

 

Neměli byste minout

Získejte ZDARMA tahák pro vaši stavbu

Přihlaste se k našemu newsletteru a stáhněte si e-book plný montážních postupů a doporučení, který vás celým procesem zateplení provede krok za krokem.

 

Montážní postupy - e-book