Tepelná izolace

Montážní návod: Nadkrokevní zateplení šikmé střechy

Zima nemá pod vaší střechou co dělat. A když už se objeví, spolehlivě jí vyženete nadkrokevním systémem zateplení Isover X-Tram. Díky kombinaci EPS konstrukce a minerální izolace dosáhnete kompaktní vrstvy zateplení bez tepelných mostů.

Ve videu zjistíte, jak systém správně namontovat.

Montážní postup:

Měření a bednění krovu
Bednění krovu

Než začnete s izolováním, přeměřte si krov a ujistěte se,
že odpovídá projektové dokumentaci. Pokud je všechno správně, pusťte se do bednění palubkami nebo hoblovanými prkny.

Aplikace parozábrany
Aplikace parozábrany

Na vrch dokončeného bednění přijde parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV. S první řadou začněte odspodu, tedy od okapní hrany. Další řady pokládejte s minimálním přesahem 10 cm, které slepíte páskou Isover Vario® KB 1.

Tip: V případě protržení parozábrany díru jednoduše zalepíte páskou.

Řešení prostupujících konstrukcí
Řešení prostupujících konstrukcí

Na případné prostupující konstrukce napojujte parozábranu páskou Isover Vario® MultiTape SL.

Čas na tepelnou izolaci
Čas na tepelnou izolaci

Po instalaci parobrzdy přichází na řadu tepelná izolace podle navrhnuté skladby zateplení. Začněte polystyrenovým trámkem Isover Tram EPS a pokračujete vrstvou z materiálu Isover Uni

Polystyrenová konstrukce
Polystyrenová konstrukce

S izolací budete používat i systém trámků Isover Tram EPS. Ten je uzpůsobený k přímému použití na šikmé střechy. 


Izolaci pokládejte EPS systémem vodorovně s hranou okapu.
Ve dvou vrstvách pak izolační desky Isover Uni s přeloženými spárami a opět přidáte trámek. Tak postupujte až na hřeben střechy.  V momentě střetu s nárožím, úžlabím nebo hřebenem izolaci seřízněte nožem na minerální vatu.

Napojení kontralatí
Napojení kontralatí

K zajištění únosnosti celé konstrukce použijete kontralatě. Ty se spojí s krokvemi pomocí vrutů s proměnným stoupáním Isover Twin UD. K jejich montáži najdete v balení speciální bit
s pomocnou papírovou šablonou pro správné natočení vrutů.
Při zavrtávání dodržujte sklon 60 stupňů a vzdálenosti podle projektové dokumentace.

Doplňková hydroizolace
Doplňková hydroizolace

Poslední vrstvou izolace vyplňte prostor mezi kontralatěmi. Pak pokračujte s instalací doplňkové hydroizolační vrstvy od okapové hrany ke hřebeni, opět s 10cm přesahem. 

Upevnění krytiny na závěr
Upevnění krytiny na závěr

Až dokončíte hydroizolační vrstvu, čeká vás ještě druhá řada kontralatí. Pod ty horní dejte těsnicí pásku. K první řadě kontralatí přidělejte druhou pomocí vrutů nebo hřebíků a připevněte podpůrnou konstrukci. Její typ závisí na krytině, kterou nasadíte
v posledním kroku.