Tepelná izolace
Vlhkost

Montážní návod: Jak na zateplení soklu a suterénu

Správně navržený sokl vytváří dlouhodobě funkční a estetický detail. Shodně jako u zateplení fasády je nezbytné i pro oblast soklu vždy použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému. V následujícím návodu vám ukážeme, jak si s izolací soklu a suterénu poradit.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Příprava podkladu

Podklad pro soklové izolace musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem.

Výběr správného materiálu

Základem je výběr kvalitního materiálu s vhodnou strukturou. Materiál na izolaci soklu by neměl být hladký, ale zdrsněný, popřípadě by měl mít vaflovou strukturu. Z nabídky Isover se jedná o Isover EPS Sokl 3000.

- POZOR: Pokud bude povrch příliš hladký, omítka nebo obklad může ze soklu časem opadávat.

Lepení desek

V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod.) se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS) ve formě rámečku a tří vnitřních terčů. V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla.

- POZOR: V místech obkladů keramickými pásky se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 % na 60 % povrchu desky nebo lepit celoplošně.

Kotvení hmoždinkami

Po nalepení a zatvrdnutí lepidla se v nadzemní části provádí kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 4-6 ks/m2.

Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu.

Lepení v oblasti suterénu

Lepení na suterénní stěny je dočasné „montážní lepení“, které desky podrží na místě, dokud nedojde k zasypání stavební jámy. Tepelněizolační desky musí být ve spodní části pevně založeny, např. na základový výstupek. Pro celoplošná lepení se používají např. lepidla na bázi asfaltu, nebo asfaltocementové bázi neobsahující rozpouštědla.

- POZOR: Bez tohoto pojištění hrozí, že při sedání zásypové půdy vzniknou v izolaci smyková pnutí, která ji mohou poškodit.

Základní výztužná vrstva

Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn, tj. s využitím perlinky. Základní vrstva se zatahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození.

- TIP: V místech s vysokým provozem (okolo chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výztužnou vrstvu zdvojit nebo použit zesílenou tzv. pancéřovou perlinku.

Konečná povrchová úprava

Před nanesením povrchových vrstev se provede penetrace
za účelem snížení savosti a sjednocení podkladu. Pro povrchovou úpravu soklu se používají ušlechtilé soklové omítky z přírodního popř. umělého kameniva.

- POZOR: Častým případem je provedení soklu z keramického obkladu, popř. kamene. V tomto případě je nezbytné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k poruchám.

 

Závěr

Zateplení spodní části domu je hotové. Dobrá práce! Pokud byste chtěli další informace k zateplení soklu, můžete se podívat na další informace ke spodní stavbě v našem katalogu nebo článku.
 V opačném případě můžete navázat izolací fasády, ať už větranou nebo kontaktní formou.