1 min

Kročejová neprůzvučnost

Tato hodnota charakterizuje míru přenášeného hluku konstrukcí. Tento druh zvuku vzniká otřesy, často způsobenými chůzí, díky napojení jednotlivých konstrukcí pak dochází k přenosu zvuku déle. Nižší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort (méně hluku se konstrukcí přenáší déle).