Integrovaný systém řízení společnosti ISOVER

ISOVER CZ má certifikován integrovaný systém řízení (IMS) zahrnující následující mezinárodní standardy:

  • ISO 9001 Systém managementu kvality,
  • ISO 14 001 Systém environmentálního managementu,
  • ISO 50 001 Systém managementu hospodaření s energií,
  • ISO 45001​  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 9001 Systém managementu kvality

Systém řízení společnosti pokrývá plnění veškerých oprávněných požadavků zákazníků a také všech platných legislativních požadavků.
ISOVER CZ trvale zlepšuje spokojenost zákazníků a výsledky všech klíčových ukazatelů společnosti.

ISO 14 001 Systém environmentálního managementu

Systém řízení ochrany životního prostředí je nastaven tak, že minimalizuje jakékoli škodlivé dopady na životní prostředí a splňuje veškeré požadavky dané platnou legislativou. 
ISOVER CZ trvale zlepšuje své výsledky v ochraně životního prostředí.

ISO 50 001 Systém managementu hospodaření s energií

Systém řízení hospodaření s energií trvale zvyšuje energetickou účinnost všech procesů, redukuje náklady na spotřebu energií a zlepšuje energetický výkon společnosti.
ISOVER CZ jasně demonstruje svůj závazek používat nejmodernější postupy pro řízení hospodaření s energií a tím neustále zvyšuje svoji konkurenceschopnost.

ISO 45001  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém řízení bezpečnosti minimalizuje veškerá zdravotní a bezpečnostní rizika a je v souladu se všemi legislativními požadavky.
ISOVER CZ systematicky řídí oblast ochrany zdraví zaměstnanců a dosahuje trvalého zlepšování všech klíčových ukazatelů v oblasti bezpečnosti.

Certifikace IMS pokrývá všechny aktivity společnosti ISOVER CZ - marketing, prodej, zákaznický servis, nákup, výrobu,  logistiku, a to jak pro minerální vlnu tak i pro oba EPS výrobní závody. Dlouhodobý systematický přístup k uspokojování potřeb zákazníků společnosti je tak potvrzen nejen aktuálními výsledky společnosti, ale také formálně potvrzen externí nezávislou certifikační autoritou Lloyd's Register Quality Assurance.