Environmentální profil společnosti ISOVER

Environmentální profil společnosti představuje výsledky procesu, jímž firma řídí své environmentální aspekty (tj. prvky svých činností nebo výrobků a služeb, kterými může ovlivňovat životní prostředí).

 

Kromě národního environmentálního profilu je také k dispozici korporátní report CSR.