Jak řešit protipožární příčku - odolnost, funkce (sklo a čedič)?
Soudržnost jednotlivých vláken izolačních desek zajišťuje přítomnost malého množství organických pojiv. U vláknitých materiálů může v oblastech, kde je teplota vyšší než 150 °C začít docházet  k částečnému odpařování pojiva. K významnějším změnám struktury organických pojiv potom dochází při teplotách nad 200 °C. Od této teploty jsou rozdíly mezi izolací ze skelné a kamenné vlny nejvýraznější. Při teplotách blízkých 250 °C skelné izolace začínají měknout a k požární odolnosti přispívají jen v nevýznamné míře. Oproti tomu kamenné izolace i za vyšších teplot přispívají k bránění vzniku a šíření požáru. Jejich vlivem lze požární odolnost klasické sádrokartonové příčky zvýšit o 30 i více minut. Požární odolnost narůstá s tloušťkou použité izolace a se zvyšováním její objemové hmotnosti.
Back to FAQ list