Tepelná izolace
3 minutes min

ZATEPLENÍ NEPODCEŇUJTE A INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI

Ohledně zateplování bylo v poslední době napsáno mnoho článků, takže dnes již téměř všichni vědí, že zateplení domu ušetří náklady na jeho vytápění. Jenže aby se taková investice do budoucnosti opravdu vyplatila, je potřeba dodržet pár pravidel a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Podle průzkumů Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) je v ČR zateplen přibližně každý desátý rodinný dům. Téměř polovina z nich však trpí nějakou zateplovací vadou. 

Mezi nejčastější chyby patří nedostatečná, tedy nesprávně zvolená tloušťka izolačního materiálu. I když není to jen o síle materiálu, neboť třeba šedé polystyrenové izolanty s grafitem, jakým je například od společnosti Isover materiál Greywall, mají stejné nebo dokonce lepší tepelněizolační vlastnosti i při menších tloušťkách oproti klasickému bílému polystyrenu.

90 % případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka, tedy úspora nákladů na vytápění, a proto by tato úspora měla být hlavním ukazatelem pro výběr tepelné izolace. Lidé ale téměř vždy řeší spíše cenu materiálu, a proto často volí menší tloušťky na úkor kvality. Je to ale nelogický postup.

Zateplení domu je dlouhodobá investice, která se vám v budoucnu opravdu vrátí, rozdíly mezi jednotlivými tloušťkami izolantů jsou minimální. Navíc největší náklady tvoří samotná realizace zateplení, půjčovným lešení počínaje a odměnou pro montážníky konče.

Správnou tloušťku zateplení by měl řešit projekt, a aby byl správně proveden, musíme vědět, co vše se zatepluje a jak to chceme řešit. Musíme si tedy uvědomit, kterou cestou nám může teplo z interiéru unikat. Jistě hned každého napadne, že se teplo bude snažit unikat okny, fasádou či střechou a opravdu tomu tak je.

 

Právě proto by se zde měla kvalita a tloušťka tepelné izolace volit co možná nejvyšší, ale samozřejmě nesmíme opomíjet ani kvalitu oken a dveří a taktéž řešení detailů a zabránit vzniku tepelných mostů v konstrukci.

 

Nicméně máme i další části stavby, které je třeba ošetřit - například taková podlaha, stěna sklepa, výplně otvorů, různé detaily atd. Ideálním řešením by tedy bylo obalit úplně celou stavbu do tepelné izolace. A opravdu, v současné době se nové objekty do tepelné izolace prakticky celé balí.

Pro představu je to stejné, jako byste naplnili balonek vodou a bylo v něm několik děr. Pokud ucpete pouze několik z nich, bude vám voda utíkat zbývajícími dírkami. Výsledek bude, že nějaké ztrátě sice zabráníte, ne však kompletně.

Kapitolu samu o sobě pak tvoří špatná realizace zateplení. Ačkoli by mělo být provedení montáže podle určitých zásad dle ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS), ne všichni řemeslníci normu dodržují. U zateplování svépomocí je samozřejmě míra rizika nedodržení doporučených postupů ještě podstatně vyšší.

Proč je ale potřeba vůbec normu a postupy dodržovat?

Každý detail hraje svou roli. I malá dírka v hydroizolaci může způsobit obrovské problémy s vlhkostí, které se často nedají vyřešit jinak než kompletní demontáží a aplikací nového materiálu. Taková situace je velmi nepříjemná, drahá, namáhavá a často dost komplikovaná, neboť to znamená demontáž velké části skladby stěny, včetně omítek.

 

Neodborná či špatně provedená instalace izolace u detailů, jako jsou různé prostupy, může tvořit úniky tepla až okolo 20%

 

Podle průzkumů AVMI je takto chybně zateplena téměř polovina domů. Taková čísla ukazují, že je dobré se nad zateplením zamyslet hned dvakrát, aby investice měla šanci se vrátit a neunikala nejen okny, ale i tepelnými mosty. Stojí to dost, vašich, peněz.