2 minutes min

ZÁKLADOVÁ DESKA

Stavba byla zahájena v září 2012. Stavba je řešena kombinovaně, tzn. částečně dodavatelsky a částečně svépomoci, přičemž jednotlivé dodavatele vybírají investoři stavby zejména na základě referencí.

isover-zakladova-deska

Stavba je po celou dobu pod dohled zkušeného stavebního dozoru společnosti pk.servin s.r.o., a to zejména pro zabezpečení správného postupu výstavby a požadované kvality všech konstrukcí a detailů, kterou pasivní domy vyžadují.

Zemní práce

Na konci srpna 2012 byly dokončeny výkopové práce včetně základových pasů. Z fotografií je patrné, že terénní úpravy byly značného rozsahu. Z pozemku bylo odvezeno zhruba 90 nákladních automobilů vytěžené zeminy.

Kompletní zemní práce prováděla firma Meškan s.r.o., jejíž pracovníci jsou odborníky na slovo vzatí a zároveň firma disponuje veškerou potřebnou těžkou technikou.

Samozřejmě se i na této stavbě investoři potýkali a potýkají s problémy v průběhu výstavby. Před samotným započetím armování a šalování základové desky se díky vydatným dešťům utrhla zadní stěna výkopu a zasypala připravené podloží.

Nezbylo tedy než opět povolat těžkou techniku a sesunutou zeminu odstranit. Po zbytek výstavby byl svah přikryt plachtou, která jej chránila před povětrnostními vlivy.

Základová deska

Dům je tedy založený na břidlicové skále. Pozemek tak nabídl pevné podloží, které je pro založení a stabilitu domu ideální. Základová deska je pro větší stabilitu domu proarmována se základovými pasy. Před zalitím základové desky byl aplikován hydroizolační těsnící plech po celém obvodu pro ochranu proti tlakové vodě ve spáře mezi deskou a vodorovnou stěnou. Hydroizolace desky bude provedena až v interiéru suterénu před realizací vnitřních podlah.

Jelikož je suterén navržen jako samostatná nevytápěná část domu, tak samotná základová deska tepelně izolovaná není. Izolace soklu a základových pasů na jižní straně bude provedena dodatečně jako ochrana před promrzáním garáže a sklepních prostor. Do základové desky byl samozřejmě instalovaný zemnící pásek pro následné napojení hromosvodu.

Základová deska byla hotová během několika dní a vesměs další den po jejím vylití začaly s opatrností probíhat další navazující práce.

isover-zakladova-deska-konstrukce
isover-zakladova-deska-konstrukce-1
isover-zakladova-deska-stavba
isover-zakladova-deska-stavba-2
isover-zakladova-deska-stavba-3
isover-zakladova-deska-stavba-4