2 minutes min

VLIV TEPELNÉ IZOLACE NA ZATÍŽENÍ ŠIKMÉ STŘECHY

Často se můžeme setkat s obavami, převážně z řad investorů, že vyšší tloušťka tepelné izolace může konstrukci výrazně přitížit a tím následně i negativně ovlivnit. Úvahy zda konstrukce krovu může unést tloušťku izolace 280 mm či více nejsou jen ojedinělé. Z tohoto důvodu následující článek poukazuje jaký vliv tepelné izolace na celkové zatížení šikmé střechy má.

Zateplení šikmé střechy

Autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

 

Úvahy investorů a předpoklady

Můžeme již předem předpokládat, že vliv vlastní váhy krytiny či možného sněhu na krytině bude výrazně vyšší. Je vhodné si také uvědomit, že vlivem zaizolování se sníží tepelné ztráty objektu a tudíž tam kde docházelo k únikům tepla a díky tomu k vyššímu tání sněhu tomu již tak být nadále nemusí a sněhová vrstva může být vyšší než byla do této doby.

Výpočet zatížení

Pro názornost je výpočet proveden u konstrukce, kde je aplikováno zateplení nad krokvemi. Materiály byly použity následující dle obrázku.

vliv-tepelne-izolace-na-zatizeni-sikme-strechy-isover
vliv-tepelne-izolace-na-zatizeni-sikme-strechy-isover

Zatížení celkem Fd= Gd+Qd=0,94+3,00=3,94 kNm-2.

Závěr

Z výsledku je vidět, že celkové zatížení včetně hmotnosti krokve je 3,94 kNm-2, z toho tepelná izolace vyvolá zatížení jen 0,15 kNm-2 což jsou jen necelá 4% z celkového zatížení.