2 minutes min

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ FASÁDNÍ KONSTRUKCE

Vliv změn rychlostí proudění byl měřen na větrané dvouplášťové konstrukci - fasádě z lamel cedrového dřeva. Místo pro měření bylo vybráno s orientací na JV. Měření se provádělo několikrát a to za proměnných podmínek oblačnosti, zde z důvodu snazšího porovnání bylo vybráno měření za téměř jasné oblohy a oproti tomu za velké oblačnosti a následně došlo k porovnání obou výsledků.

Charakteristika místa měření

Měření probíhalo vždy po dobu jednoho týdne a měřící přístroje snímaly data každé 3 minuty. Snímaly tyto údaje:

teplota rubové strany dřevěné lamely

teplota vzduchu uvnitř větrané mezery

teplotu rosného bodu

rychlost proudění vzduchu v této mezeře

relativní vlhkost vzduchu ve větrané mezeře

Výsledky z měření

Z výsledků měření je patrné zvýšení rychlosti proudění v závislosti na svitu slunce - obr.5. Je také zajímavé, že maximálních rychlostí proudění v mezeře došlo v době, kdy naopak sluneční záření působilo jen po omezenou dobu - obr. 7.

Shrnutí

Srovnání naměřených průměrných, maximálních a minimálních hodnot:

Tabulka ukazuje průměrné hodnoty z grafů měření, vliv oslunění je zde patrný v rozmezí v nárůstu průměrné rychlosti proudění, průměrně 30%. Rozdíl mezi dnem a nocí je zde podstatně výraznější a to až desetinásobně, průměrně 300%.

Závěr

Sluneční záření významně mění rychlosti proudění a v případě jasných dnů proudění v mezeře během noci výrazně klesá a to výrazněji, než v případě, že během dne bylo zataženo.

Ing. Karel Sedláček, Ph.D.