Vlastnosti výrobků ISOVER Flora a ISOVER Intense

isover-flora

ISOVER Flora a ISOVER Intense

isover-tabulka-vlastnosti-vyrobku-flora-a-intense

Metodikou FLL je myšleno měření v souladu s německým standardem pro vegetační střechy (FLL. Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing. Bonn: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), 2008).

 

Tuto metodiku přejímají i ostatní státy střední Evropy, nyní i Česká republika (Standardy pro navrhování, provádění a údržbu; Vegetační souvrství zelených střech. Brno: Odborná sekce Zelné střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, 2016).

isover-prodysnost-mineralnych-izolaci-1

Dále byly u minerální vlny ISOVER měřeny hydrofyzikální vlastnosti podle evropské normy EN 13 041.

Dle této metodiky byl popsán charakterizující poměr vody a vzduchu v hydrofilní vlně a dostupnost vody pro rostliny v několika kategoriích.
 

isover-vlastnosti-vyrobku-flora-intense-graf

Hydrofilní minerální vlna má obrovské procento lehce dostupné vody (LDV) a zároveň minimální procento hůře a obtížně dostupné vody (HDV a ODV). Přesné hodnoty retenčních křivek jsou k dispozici na vyžádání. 
 

Pro navrhování drenážních zpomalovačů je možné využít zjednodušené interpretace, která je více vysvětlena v části Projekt – Hydroakumulace.

isover-hydroakumulace-graf-vodni-kapacity-a-tlaku-1200x800.jpg

Hydrofilní, stejně tak jako hydrofobní minerální vlna, má výborné akustické vlastnosti.

Z provedených rozsáhlých akustických zkoušek systémů SG CombiRoof a ProtectRoof® jasně vyplývá, že u velkých halových objektů aplikace byť jen základní varianty Úsporné střechy ISOVER prokazatelně zlepší vzduchovou neprů- zvučnost střechy o 6 dB.

Protokoly z měření jsou k dispozici na vyžádání.