2 minutes min

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Svět se mění rychleji než dříve. Díky pokroku ve vědě a technice jsme získali lepší kvalitu života, ale také jsme zjistili, že se životní prostředí dostalo do nerovnováhy. Globální oteplování už dávno není jen vzdáleným pojmem, ale představuje reálnou hrozbu pro budoucnost lidstva, které je třeba čelit.

Obor stavebnictví musí uznat, jak silný vliv má na životní prostředí a uchovávání našich cenných a omezených energetických zdrojů. Abychom byli schopni řešit tyto problémy, musíme změnit způsob navrhování nových budov a rekonstruovat budovy stávající, jen tak snížíme jejich negativní dopad na životní prostředí.

ISOVER a udržitelný rozvoj

Společnost ISOVER přijímá tuto výzvu prostřednictvím podpory udržitelné výstavby. Stavební proces musí zachovávat unikátní ekosystémy, biodiverzitu a místní krajinu a přitom zajistit lepší kvalitu života a garantovat bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel a uživatelů budov.

Udržitelná výstavba poskytuje řešení, která umí vyvážit tyto někdy protichůdné požadavky a cíle. Společnost ISOVER chce ve spolupráci se všemi partnery v rámci stavebního řetězce stát v čele tohoto nelehkého záměru.