2 minutes min

TECHNICKÝ PŘEHLED - VLNA

Hlavní suroviny používané při výrobě minerální čedičové vlny jsou čedič, diabas a podobné vyvřelé horniny, plus vysokopecní struska. Sopečná hornina diabas používaná při výrobě kamenné vlny ISOVER se vyskytuje ve velkém množství po celé zemi a nepředstavuje vzácný zdroj. 

Technický přehled, vlna

Kamenná vlna

Mezi hlavní výhody těchto výrobků patří velká pevnost, požární odolnost a schopnost propouštět vodní páru. Ve fasádních systémech je možné je použít v kontaktních i větraných systémech.

 

Všechny desky jsou hydrofobizované - odolné vůči krátkodobé vlhkosti.

 

Obvykle se ale používají od výšky 30 cm od země, kde by měl být použit materiál odolný vůči vodě extrudovaný nebo perimetrický polystyren.

 

V případě, že izolace na fasádě během realizace zmokne, stačí ji bez problému nechat dostatečně vyschnout. Následně se nanášejí další vrstvy zateplovacího systému, které ji chrání před srážkami či vzdušnou vlhkostí.

Technický přehled - Kamenná vlna - ISOVER

Podélná či kolmá vlákna

Nejčastěji se používají desky s podélnou orientací vláken. Mají lepší tepelněizolační vlastnosti a vyšší odolnost vůči protažení hmoždinky.

 

Používají se v kontaktních i větraných systémech.

 

Kolmá vlákna se oproti podélným vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až 8×). Jsou tedy vhodné i pro kontaktní systémy pouze celoplošně lepené na stěnu (strop), nebo pro kontaktní systémy s keramickým obkladem. Díky celoplošnému lepení mají menší nároky na mechanické kotvení.

Technický přehled - Vlna - ISOVER

Skelná vlna

Izolace ze skelné vlny ISOVER je vyrobena z kombinace písku a až 80% recyklovaného skla, což výrazně přispívá ke snížení dopadu produkovaného odpadního skla na životní prostředí.

 

Mezi hlavní výhody skelné vlny patří výborná izolační funkce, akustické vlastnosti a nehořlavost.

 

Dále je to její schopnost komprimace (až 5x), která se využívá spíše u rolí měkké izolace, která není moc vhodná do fasádních systémů. V případě větrávaných fasádních systémů  se používají desky s vyšší objemovou hmotností. Pro systémy kontaktního zateplení se standardně skelná izolace nepoužívá.

Technický přehled - Vlna - ISOVER

Kombinovaný izolant

Firma ISOVER vyvinula speciální grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken. Tato kombinace využívá nejlepší vlastnosti obou izolantů – výbornou tepelnou účinnost grafitového polystyrenu a zvýšenou požární odolnost díky minerální vatě.

Technický přehled - Vlna - ISOVER