Kvalita vnitřního prostředí
Požární odolnost
Vzduchotěsnost
3 minutes min

STAVEBNÍ FYZIKA DŘEVOSTAVBY II

Úspory lze získat i optimalizací vzduchotěsné obálky, věděli jste to? A věděli jste, že dřevo odolává lépe požáru než ocel? Vnitřní prostředí je důležité a díky našim výrobkům, získáte přidanou hodnotu.

Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby

Požár

V oblasti požární ochrany přistupuje ISOVER ke splnění normové požární odolnosti konstrukcí velice empirickým (konzervativním) způsobem. Díky tomu lze stavět dřevostavby s požární výškou až 12 m.

 

Při porovnání chování dřevěného a ocelového průřezu za požáru platí, že ocelový průřez po velice krátké době kolabuje (kolaps WTC v New Yorku), zatímco ten dřevěný si díky vytvoření zuhelnatělé vrstvy na povrchu ponechává mechanické vlastnosti daleko delší dobu.

 

Obecně lze říci, že 1 mm dřeva odhoří za jednu minutu. S využitím minerální vlny ISOVER a sádrokartonových desek lze dosáhnout zatřídění do druhu konstrukční části DP2.

Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby

Bloower door test

Netěsnosti v konstrukcích představují nezanedbatelnou položku při optimalizaci tepelných ztrát obálky. Vznikají nedůsledností při realizaci, takže nemají přímý vliv na cenu pořizovacích nákladů, jejich podcenění však může mít tyto důsledky:

Snížení účinnosti větracího systému.

Zvýšení tepelných ztrát.

Zvýšení rizika kondenzace uvnitř konstrukce způsobené intenzivním transportem vlhkosti.

Urychlení degradačních procesů v okolí netěsnosti, a tím snížení životnosti celé konstrukce.

Snížení kvality vnitřního prostředí vlivem proudícího chladného vzduchu.

Zhoršení akustických vlastností konstrukce.

Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby
Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby
Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby

Pro pasivní domy je požadována maximální hodnota výměny vzduchu vlivem netěsností v měřeném objemu 0,6 h-1 (60% výměna vzduchu za jednu hodinu). Zásadní pro těsnost domu je dodržení technologické kázně při napojování konstrukcí a detailů.

Problematické je též zajištění vzduchotěsnosti u jednovrstvých zdicích systémů bez promaltování styčné spáry. Test těsnosti se provádí na základě ČSN EN ISO 9972. Je vhodné jej provádět dvakrát, po dokončení vzduchotěsné obálky s osazenými výplněmi otvorů a po dokončení finálních povrchů.

Díky testu před dokončením finálních povrchů máme možnost opravit netěsnosti a vylepšit tak výsledek finálního testu. Bližší informace je možné vyhledat na stránkách Asociace Blower Door CZ.

Produktovou řadu parozábran ISOVER Vario® doplňuje kompletní sortiment příslušenství v podobě pásek, tmelů a dalších doplňků.

Bližší informace naleznete zde.

Kvalita vnitřního prostředí

Denně trávíme uvnitř budov až 80 % času. Kvalita vnitřního prostředí výrazně ovlivňuje naši fyzickou i psychickou pohodu. Zvláště ze sdílených prostorů je proto klíčové odvádět nejen CO₂, ale i vzniklé odéry či formaldehyd uvolňující se z různých výrobků, nábytku a podlah.

Protože se snažíme jít co nejekologičtější cestou, splňují tepelné izolace ISOVER normové požadavky na množství uvolňovaného formaldehydu hluboko pod požadovanými hodnotami.

Stavební fyzika dřevostavby II - ISOVER - dřevostavby

ISOVER Evo dokonce neobsahuje žádný formaldehyd a sádrokartonová deska Rigips Activ Air formaldehyd neutralizuje. Dostatečnou výměnu vzduchu je třeba řešit v každé stavbě. U novostaveb je nejčastějším řešením řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Moderní větrací jednotky často využívají i zemního registru pro předchlazení, ale i předohřev větraného vzduchu.