Akustická izolace
Tepelná izolace
3 minutes min

STAVEBNÍ FYZIKA DŘEVOSTAVBY I

Že je dřevostavba tepelně technicky horší než zděná stavba? Ale kdeže, pojďte zjistit její výhody. Slyšíte hluk a kroky? Správným návrhem, máte vyhráno.

Stavební fyzika dřevostavby I - ISOVER - dřevostavby

Tepelná technika

Difúzně otevřená nebo uzavřená skladba?

Cílem difúzně uzavřených konstrukcí je zabránit prostřednictvím parozábrany prostupu vlhkosti (v podobě vodních par) z interiéru do skladby konstrukce a exteriéru. Riziko však představují i malé chyby v technologickém provedení parozábrany, které mohou vést ke značnému hromadění vlhkosti v konstrukci a dlouhodobě pak k její degradaci.

 

Výhodu uzavřených skladeb lze spatřit v nižších pořizovacích nákladech. 

Difúzně otevřená konstrukce částečný přechod vodních par do samotné skladby a následně do exteriéru ze své podstaty naopak umožňuje. Díky tomu má možnost vysychat do exteriéru a interiéru.

Tím pádem se skladba dokáže regenerovat. Potenciál vysychání je do interiéru až 3× vyšší a do exteriéru až 14× vyšší oproti difúzně uzavřené konstrukci. Obecně lze říci, že difúzně otevřené skladby fungují přirozeněji a snáze odolávají drobným nepřesnostem v konstrukcích.

Přesto porušení technologické kázně provedení parobrzd a jim podobných konstrukcí může vést k problémům s vlhkostí v konstrukci.

Akumulace tepla

Často zmiňovaným nešvarem dřevostaveb je jejich údajně nízká tepelná akumulace, kvůli které se někteří stavitelé rozhodnou pro výstavbu masivních vyzdívek či masivních podlah. Tím však do stavby zavedou mokrý proces a zkomplikují její rychlost a prefabrikovatelnost. 

Pokud je ale stavba optimalizována s ohledem na tepelné zisky jak z interiéru a exteriéru, nehraje tepelná akumulace konstrukcí takovou roli.

 

Naopak aktuální potřeby uživatele jsou s pomocí řízeného větrání a vytápění uspokojovány rychle.

 

Dokonce při splnění doporučených normových hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy (dle ČSN 73 0540-2:2011) je vychladnutí domu vlivem odstávky vytápění několikanásobně nižší než u klasické stavby.

Stavební fyzika dřevostavby I - ISOVER - dřevostavby

Energetická úspornost

Spadají konstrukce dřevostaveb automaticky do kategorií nízkoenergetických či pasivních staveb?
 

Stavební fyzika dřevostavby I - ISOVER - dřevostavby

Z výše uvedené tabulky je jasné, že k dosažení doporučených hodnot souč. prostupu tepla pro pasivní domy dosahuje stěna tl. 380 mm, a dokonce se značnou rezervou oproti tepelněizolač- ní cihelné vyzdívce bez dodatečného zateplení. Tím lze dosáhnout i subtilního vzhledu stěny, potažmo celé stavby.

Stavební fyzika dřevostavby I - ISOVER - dřevostavby

Akustika

Nedílnou součástí řešení dřevostavby by měl být akustický komfort, který je často podceňován. Dobrá akustika zahrnuje jak ochranu proti hluku pronikajícího z exteriéru, tak řešení šíření hluku mezi místnostmi. Je tedy potřeba sledovat jak vzduchovou neprůzvučnost Rw (čím vyšší hodnota, tím lepší), , tj. šíření hluku vzduchem (mluvené slovo, rádio, …) a schopnost jej zachytit nebo přenést, tak i kročejovou neprůzvučnost Lnw, která vyjadřuje míru omezení přenosu kročejového zvuku (klapot bot, …) mezi místnostmi (čím nižší tím lépe).

Stavební fyzika dřevostavby I - ISOVER - dřevostavby