Akustická izolace
Kvalita vnitřního prostředí
Požární odolnost
Tepelná izolace
Vizuální komfort
4 minutes min

STAVBY PRO BUDOUCÍ GENERACE - MULTI-KOMFORTNÍ DŮM

Multikomfortní dům vychází z požadavků na pasivní domy, ale rozšiřuje tyto požadavky o celkový tepelný komfort, vizuální komfort, akustický komfort a komfort zdravého vnitřního prostředí. Poslední tři jmenované oblasti jsou velmi často zanedbávány a dle četných studií jsou z dlouhodobého pohledu zdrojem negativních dopadů na lidské zdraví. Kupříkladu, pokud se delší dobu vystavujete spánkovému deficitu, ať už díky hlasitému sousedovi či dopravě, klesá pracovní výkonnost, pozornost, odolnost vůči stresu a v konečném hledisku se zhoršuje i celkový zdravotní stav. Přičemž stačí nepodcenit návrh domu.

isover-bydlete-multikomfortne-1200x800.jpg

Tepelný komfort

Pod tímto názvem si většinou představujeme pouze nám příjemnou teplotu v zimě. V pojetí multi-komfortního domu to je ale nedostačující. Pohodlí je nutné zajistit i během letních měsíců, tak, aby nedocházelo k přehřívání místností a zároveň byla zachována osvětlenost. Tyto požadavky je možné splnit prostřednictvím technologických zařízení, která jsou vysoce nákladná na provoz, což ale odporuje myšlence multi-komfortního domu.

 

Cílem koncepce je navrhnout objekt s ohledem na geomorfologii terénu, světové strany a okolní podmínky.

 

Nedílnou částí je tepelná obálka budovy, která sama o sobě nezaručuje, že dům bude splňovat požadavky. Je nutno vyvážit poměr prosklených ploch ve stěnách a vhodně orientovat tyto plochy ke světovým stranám.

 

Akustický komfort

Dosažení akustické pohody v interiéru je základním předpokladem pro regeneraci lidí po rušném dni. Negativně můžeme vnímat diskuzi v sousedním bytě, chůzi nebo hluk z ulice. Konstrukce musí proto splňovat vyšší požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost, aby dostatečně eliminovaly šířící se hluk. Zde je důležité řešení detailu a napojení jednotlivých konstrukcí, kdy špatné řešení těchto detailů bohužel degraduje celé řešení.

 

Hluk z ulice v rámci celé stěny je často vyřešen samotnou konstrukcí stěny.

 

Slabinou jsou okenní otvory, kde je nutno splnit vzduchovou neprůvzdušnost okna. Nicméně, vždy je nutné kvalitně zvládnout napojení okna na obvodovou stěnu. Multikomfortní dům musí mít  vzduchovou neprůzvučnost stěn a stropů vyšší alespoň o 5 dB než je český standard, často bývá ale vyšší až o 10 dB. Tím se hluk sníží až o polovinu.

 

Vizuální komfort

Dostatek světla není příjemný nadstandard, ale každodenní nezbytná potřeba. Už proto, že trávíme většinu času v uzavřených prostorách.

 

Přirozené denní světlo je nezbytné k životu, ovlivňuje náš spánkový rytmus, mnohé metabolické procesy v těle a naše zdraví celkově.

 

Nehledě na navození přímého kontaktu s exteriérem. K dosažení komfortního stavu je nutno dosáhnout intenzity osvětlení denním světlem v obytných místnostech alespoň ze 60 % v hodnotách nad 300 luxů. Pro srovnání: jedna 100W žárovka na 2 metry zajistí intenzitu osvětlení jen 35 luxů. Vhodné je kombinovat denní osvětlení s umělým osvětlením, které má být doplňkem.

Komfort vnitřního prostředí

Čerstvý vzduch nepotřebujeme jen pro své pohodlí, ale hlavně pro své zdraví. Otázkou je, co dýcháme, když 90 % svého času netrávíme venku, ale v uzavřených prostorách.

 

V interiérech staveb vzniká určité mikroklima, které je směsicí plynů, odérů, prachu, mikroorganismů a toxinů.

 

Abychom splnili hygienické limity pro jednu osobu v průměrné místnosti, musíme vyměnit polovinu objemu vzduchu místnosti. Ale kdo z nás nemajíc instalovanou vzduchotechnickou jednotku, toto nějakým způsobem zajišťuje? Základním požadavkem je mít všechny místnosti napojené na ventilační systém, který dovnitř neustále přivádí čerstvý vzduch.

Enviromentální dopady stavby

Zmíněné kategorie ovlivňují přímo uživatele objektu a dávají mu okamžitý požitek. Stavbu lze však vnímat i z hlediska dopadu na životní prostředí.

 

Materiály, které se mohou prokázat Environmentálním prohlášením produktu (EPD), dokážou vyčíslit dopady své výroby, aplikace, užívání a recyklace v rámci celého životního cyklu.

 

Díky tomu můžeme porovnávat environmentální dopady materiálů napříč výrobci.

Přímo tak pozitivně ovlivňujeme uhlíkovou stopu našich obydlí, vkládáme vysokou přidanou hodnotu a tvoříme lepší obydlí pro naše potomky, kteří se nebudou muset obávat nebezpečných materiálů ve stavbách.

Filozofie multi-komfortního domu ovlivňuje i nepřímo environmentální dopady stavby. Spotřebovávám-li méně energie, nemusím jí tolik vyrobit, mám-li dostatek přirozeného světla, nemusím svítit, dokážu-li navrhnout stavbu chytře, ušetřím na její realizaci, provozu a ještě zachovám životní prostředí pro budoucí generace při vysokém standardu bydlení.