Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Šikmá vegetační střecha ISOVER

Pokud byste rádi ozelenili svoji střechu, je dobré na to myslet již při stavbě. Tyto střechy jsou vhodné hlavně pro novostavby, kde je střecha od první chvíle projektována pro budoucí ozelenění.

isover-sikma-vegetacni-strecha-skladba

Velmi důležitým prvkem u těchto střech je stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění a sání větru. Dále pak drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Šikmé střechy se většinou ozeleňují rozchodníkovým kobercem, jehož výška je cca 50–100 mm.

 

Na sklonu střechy také závisí výběr desek z hydrofilní vlny. Pro malé sklony se používají desky ISOVER Flora, pro strmé střechy už většinou desky ISOVER Intense.

Tyto střechy je možné řešit jako extenzivní (rozchodníkový koberec), polointenzivníintenzivní (sázené rostliny, nebo jako intenzivní (trávníkový koberec). V případě střešního trávníku je nutná pravidelná zálivka, která může být realizována kapkovou závlahou.

Varianta 1

Varianta 1 je vhodná pro většinu šikmých vegetačních střech (i pro velmi strmé střechy). Při použití hydrofilní minerální vlny v šikmých střechách je nezbytné použít drenážní zpomalovače, protože jinak by voda ze střechy odtékala velmi rychle a horní část střechy by byla suchá a rostliny by zde uhynuly.

Drenážní zpomalovač je v tomto případě tvořený pásem hydroizolace, který se vkládá mezi dvě desky hydrofilní vlny. Velmi záleží na sklonu střechy a na tom, kolik vody je potřeba ve střeše držet.

Zpomalovače mohou být ve velmi strmých střechách dokonce po 15 cm a bude zde nutné místo desek ISOVER Flora použít desky ISOVER Intense, které mají silnější hydroakumulaci. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekt, stejně jako kotvení geogridu a dimenzování odvodňovacího prvku pod zpomalovači.

 

Varianta 2

Varianta 2 je vhodná spíše pro menší sklony střech a pro střechy, kde se počítá se složitějším uspořádáním rostlin. Rozdíl oproti variantě 1 je v tloušťce minerální vlny, která umožňuje výsadbu jednotlivých rostlin, protože zde místo hustého geogridu je pouze doplňkové kotvení pogumovaným drátem. Silnější vegetační vrstva také umožní vysetí trávníků, který ale nebude pochozí.

isover-sikma-vegetacni-strecha-rekapitulace

Shrnutí

Výška vegetačního souvrství či výška vysazených rostlin se liší v závislosti na sklonu a tedy i variantě vegetačních střech. 

Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.​

Pro správnou funkčnost vaší zelené střechy se nezapomeňte podívat na další články týkající se vegetačních střech, jako například na ochranu proti sání větru či odvádění přebytečné vody.