2 minutes min

SG FÓRUM 2017

Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební firmy a ostatní profesionály ve stavebnictví. Semináře se zaměří na problémy na stavbách z pohledu projektanta.

Fórum

Jednotlivá témata seminářů vychází ze stavební a projektové praxe a jsou podložena dlouholetými zkušenostmi projektování, přípravy a realizace staveb. Program účastníkům nabídne široký pohled na všechny typy konstrukcí a předcházení problémům při jejich výstavbě již ve fázi projektování. Toto téma bude probíráno zejména z pohledu projektanta, ale také z pohledu realizační firmy. V detailech se budou probírat konkrétní typy konstrukcí a použité stavební materiály.


Na seminářích se podílí i významní partneři, kteří společně připravili úvodní přednášku na téma Projekt versus realizace - bez chyb a dle platné legislativy.

Projekt versus realizace - bez chyb a dle platné legislativy

Tato úvodní přednáška bude věnována standardizaci smluvních ujednání ve výstavbě se zaměřením k použití mezinárodních standardů FIDIC v českém prostředí a to zejména ve vztahu k veřejnému sektoru. Dále bude prezentace věnována novým možnostem změn závazků uzavřených na základě veřejných zakázek. V poslední části bude prezentace věnována vybraným aspektům správného nastavení zadávacích podmínek podle požadavků stanovených v rámci OPŽP a IROP.

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., je mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, poradce, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, soudní znalec a rozhodce.

 

JUDr. Ondřej Chmela a JUDr. Martin Bohuslavz advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal, tato prestižní advokátní kancelář se specializuje, mimo jiné, na hospodářskou soutěž a veřejné zakázky.


Více k programu SG FÓRA naleznete zde.