4 minutes min

RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ

Jistě jste se již setkali s pojmem nízkoenergetický či pasivní dům. Z hlediska nové výstavby to jistě není problém. Jak ale postupovat v případě, že byste svůj stávající domov chtěli vylepšit a zrenovovat?

isover-co-je-to-multi-komfortni-dum-1200x800.jpg

DŮVODY K RENOVACI

V případě, že se rozhodnete provést rekonstrukci svého domu, vždy k tomu máte nějaký hlavní důvod proč začít. Mezi ty nejběžnější patří:

řešení havarijního stavu

potřeba zlepšit celkový vzhled

snížení nákladů na vytápění

 

1. Řešení havarijního stavu

Začněme tedy nejčastějším důvodem, kterým je havarijní stav domu či nějaké jeho části. Často se jedná o funkční zastaralost konstrukce, která je již za hranicí své životnosti a díky tomu vzniká problém eskalující do té míry, že potřeba rekonstrukce nesnese další odklad. Nejčastěji se jedná o poruchy ve střeše a s tím spojené zatékání vody či odpadávání omítky na fasádě. V těchto i dalších případech pak nezbude nic jiného než zavolat co nejdříve stavební firmu a rekonstrukci či minimálně dočasnou opravu bez okolků provést. 

2. Potřeba zlepšit celkový vzhled

Druhým důvodem je určitá potřeba zlepšit estetický dojem domu. Konstrukce v tomto případě jsou ještě plně funkční, nicméně morální zastaralost je vysoká a tedy estetický dojem je již nevyhovující a investor se rozhodl s tím něco udělat. Tímto případem jsou často staré fasády, které jsou vlivem usazování prachu špinavé či střešní krytina která sice plně slouží, ale esteticky již nepůsobí dobře. Pokud se Vás týká tento případ, pak rekonstrukce nikterak nespěchá a máte čas si vše předem důkladně rozmyslet a následně si důkladně vybrat nejvhodnější variantu z celé řady možností.

3. Snížení nákladů za vytápění

Nejvíce diskutovaným a ekonomicky přínosným důvodem přistoupení k rekonstrukci je požadavek na snížení spotřeby energií a tedy s tím spojené dosažení úspory z hlediska vynaložených nákladů na vytápění. Často je tento typ rekonstrukce spojován s prvním či druhým případem, ale může být i podnětem k rekonstrukci sám o sobě. Hlavním cílem se stává minimalizace nákladů spojených s bydlením a s tím samozřejmě související volba vhodného typu izolantu a jeho tloušťky. Vždyť snížení nákladů na vytápění o 80% dělá reálně snížení nákladů na vytápění z teoretických 30 000 Kč/rok až na 6 000 Kč/rok a to je jistě pro většinu lidí zajímavé.

Návratnost nákladů při renovaci

V prvním i druhém případě nám sice rekonstrukce odstraní aktuální problém a nová konstrukce vypadá, až na výjimky, esteticky velmi dobře, ale náklady které jsme investovali, se nám nikdy nevrátí.

V případě renovace z důvodu snížení nákladů na vytápění je ale situace jiná. Díky kvalitnímu zateplení konstrukce, zejména střechy a pláště budovy, se náklady vrátí prostřednictvím úspor dosažených nižšími účty za vytápění. Z dlouhodobého hlediska nám tyto úspory mohou zaplatit celou nákladnou rekonstrukci či případně dále naopak vydělávat. Celková návratnost vynaložených prostředků závisí samozřejmě na rozsahu provedené rekonstrukce.

Nabízí se tedy otázka jaké zateplení zvolit, aby návratnost investic byla co nejvyšší? Z tohoto důvodu společnost ISOVER vydala nový prospekt s názvem Renovací ke komfortnímu bydlení, kde díky analýze na základě současných cen energií, materiálů a práce je provedena kalkulace optimální tloušťky izolace pro zateplení celé řady konstrukcí. Výpočet porovnává vždy cenu základní rekonstrukce z důvodů řešení havarijního stavu či zlepšení vzhledu budovy, tj. bez dodatečného zateplení a následně varianty se zateplením. Zvažte tedy sami, jakou investici do rekonstrukce Vašeho domu z hlediska její návratnosti a ekonomické efektivnosti jste ochotni vložit.

Se správným zateplením je návratnost investice zaručena

Nejefektivnějším způsobem rekonstrukce domu je jeho kvalitní zateplení pro dosažení požadované úspory nákladů spojené s vytápěním. Volba vhodné tloušťky izolace je mimo jiné úzce spojena s cenou energie, tzn. čím vyšší je cena energie, tím vhodnější je použít vyšší tloušťku izolace, což zajistí také rychlejší návratnost takovéto investice. Právě z důvodu rostoucích cen energií a požadavků na snižování spotřeby energií na vytápění se v současné době zatepluje výrazně vyššími tloušťkami izolace než v minulosti. Podobný vývoj se očekává i do budoucna.

Ing. Karel Sedláček, Ph.D.