2 minutes min

REKUPERACE

Rekuperace je srdcem každého pasivního domu. Řízené větrání v pasivním domě napomáhá pozitivní energetické bilanci domu v podobě úspory energií na vytápění a zároveň zajišťuje neustálý přívod čerstvého vzduchu do obytného prostoru.

isover-rekuperace-vzduchotechnicke-potrubi-1200x800.jpg

Rozvody vzduchotechniky

Před samotnou montáží rozvodů byl proveden audit projektového návrhu, který prováděla společnost Evora CZ, s.r.o. Bylo potřeba oproti projektové dokumentaci udělat změny, které následně přispěly ke zlepšení celkového řešení rozvodů v domě.

Samotné vedení vzduchotechniky je vedeno podlahou ve 2NP. Vzhledem k nízké skladbě podlahy byly zvoleny ploché rozvody, které byly chráněny zespodu i svrchu kročejovým polystyrenem.

Přívodní i odvodní potrubí do spodního patra je vedeno stropem a naopak do horního patra vyúsťuje přívodní potrubí v podlaze a je zakončeno větrací mřížkou. Odtah odpadního vzduchu ve 2 NP je vždy na stěně těsně pod stropem. Sání, resp. přívod čerstvého vzduchu se nachází na severní stěně domu, kde bude chráněno před případnými emisemi ze sousedních domů. Vývod odpadního vzduchu je sveden na západní stranu domu.

 

Veškeré prostupy obvodovými stěnami domu bylo nutné ošetřit pro zajištění neprůvzdušnosti domu pomocí speciálního tmelu, parobrzdy a těsnící pásky ISOVER Vario.

 

Společně s rozvody vzduchotechniky byly realizovány rozvody centrálního vysavače SACH. Vysavač je umístěný v technické místnosti.

Rekuperační jednotka

Pro vzorový dům byla zvolena rekuperační jednotka značky Nilan VP18, která vyřešila ekonomicky výhodný ohřev vody pomocí tepelného čerpadla v souběhu s účinným větráním a pro ohřev teplé užitkové vody využívá odpadního vzduchu. Součástí jednotky je zásobník na 180l vody.

Samotné ovládání řízeného větrání je s pomocí malého digitálního ovladače umístěného dle požadavku uživatele, v tomto případě na chodbě v blízkosti technické místnosti.

Případné dotazy zasílejte na technickedotazy@isover.cz.