Tepelná izolace
Vizuální komfort
Vzduchotěsnost

Projekt dřevostavby konstrukce

Volba typu konstrukce dřevostavby představuje komplexní rozhodnutí s mnoha důsledky, které je pro investory těžké objektivně vyhodnotit. Konstrukční limity jako únosnost nebo rozpon mohou mít zásadní vliv na vnitřní uspořádání, pořizovací cenu, řešení detailů navazujících konstrukcí. Výsledná podoba domu se tak může bez pečlivého zvážení každého dílčího rozhodnutí stát pouhou výslednicí technických a technologických nutností. 

Konstrukce dřevostavby

Roubená stavba

Roubení je jednou z nejstarších technologií dřevěných konstrukcí. Roubená stěna je masivní dřevěná konstrukce založená na vodorovně loženém nehraněném či hraněném řezivu. U tradičních realizací je typická jílová či mechová vymazávka pro utěsnění spár mezi trámy. Dnes se k tomuto účelu používají například pryžové vložky.

V základní skladbě stěny jsou roubené stavby vysoce energeticky neefektivní (aby roubená stěna splňovala požadavky normy na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 0540-2:2011), musela by mít tloušťku minimálně 60 cm). Proto se stěny dnešních roubených staveb často zateplují.

Mezi hlavní přednosti roubených staveb patří dobrá akumulace tepla.

 

Příjemný tektonický vzhled je vykoupen buď dvojím roubením, nebo vnějším obkladem, který má vzhled roubenky navodit. Sesychání dřeva s sebou nese značné dotvarování. Nepříjemnými se paradoxně mohou stát trhliny, které vznikají vlivem různých vlhkostí mezi interiérem a exteriérem, a způsobují narušení vzduchotěsnosti. Trámy jsou náročné na manipulaci a jejich spoje na dokonalost provedení.

Projekt dřevostavby - Konstrukce - ISOVER

CLT panely

CLT panely patří spolu s roubenkami do skupiny masivních konstrukčních prvků. Díky svým dobrým mechanickým vlastnostem se CLT panely využívají i pro výškové dřevostavby.

 

Stejně jako roubenky dobře akumulují teplo.

 

Nadto mají špičkové mechanické vlastnosti a díky nízkému vzpěru a průhybu se hodí pro stěnové, stropní i střešní konstrukce. Mezi jejich další přednosti patří plošná vzduchotěsnost, neprůzvučnost, pohledová kvalita a nízké dotvarování. Jedinou nevýhodou je vyšší cena.

Projekt dřevostavby - Konstrukce - ISOVER

Těžký skelet

Je materiálovou alternativou ocelových nebo železobetonových skeletů. Sloupy a průvlaky dohromady tvoří skelet, který je nutné prostorově ztužit.

 

Při návrhu je velmi důležité řešení napojení jednotlivých prvků.

 

Nosná konstrukce je z důvodu větších dimenzí prvků obvykle přiznaná v interiéru. Na skelet se z vnější strany montuje obvodový plášť zajišťující veškeré izolační funkce.

Skeletová konstrukce umožňuje zcela otevřené nebo libovolně členitelné dispozice. Toho lze dobře využít především u vícepodlažních staveb, jako jsou bytové domy, školy či sklady. Nevýhody lze spatřovat v nižší tepelné akumulaci, náročnějším řešení spojů a potřebě důsledného řešení vzduchotěsné obálky.

Projekt dřevostavby - Konstrukce - ISOVER

Hrázděná konstrukce

Jedná se o hybridní zděnoskeletovou konstrukci, kdy je prostor mezi trámy vyplněn vyzdívkou z cihel, hliněnou maltou omazanými trámky nebo kameny. Výplň je následně omítnuta a trámy zůstávají přiznané. Tím vzniká charakteristická podoba hrázděného zdiva, běžná v Německu či v oblasti Sudet.

Vyzdívka je velmi výhodná, jelikož zvyšuje tepelnou akumulaci stavby a dále částečně vyztužuje stěny. V dnešní době je otázkou tepelně-vlhkostní chování, a to vzhledem k rozdílným povahám použitých materiálů.

Projekt dřevostavby - Konstrukce - ISOVER

Lehký skelet

Často se můžeme setkat s názvem „two by four“. Tento systém je založen na subtilních tyčových prvcích obdélníkového průřezu. Ty se sestavují buďto přímo na stavbě do stěn nebo se prefabrikují v podobě stěnových dílců. Vodorovnými prvky se vymezují parapety, nadpraží otvorů a ukončují se jimi stěny.

Prostorovou tuhost zajišťují deskové materiály v podobě konstrukčních sádrokartonových desek Rigips RigiStabil nebo OSB desek. Prostor mezi sloupky rastru se vyplňuje tepelnou izolací ISOVER. Z vnější strany obvodových stěn se aplikují další vrstvy tepelné izolace a fasádní konstrukce. 

Projekt dřevostavby - Konstrukce - ISOVER