5 minutes min

PŘIHLAŠTE SE DO SOUTĚŽE E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR

Cílem soutěže je ocenit nápady, které pomáhají šetřit životní prostředí a energie. Na vítěze čeká kromě jiného vůz ŠKODA Octavia G-TEC, který jezdí na zemní plyn!

E.ON Energy Globe Award ČR ročník 2015

Kdo se může do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR přihlásit?

Účast v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR není ničím omezena. Zúčastnit se může každý: firmy, soukromé osoby, vynálezci, koncerny, organizace, nestátní organizace, spolky, obce, města, školy atd. Projekty mohou být v jakékoliv fázi realizace. Doposud nezrealizované či nedokončené projekty jsou hodnoceny v kategorii Nápad.

Je účast v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR bezplatná?
Ano, účast i podání přihlášky do soutěže není zpoplatněno.

Jaké projekty lze do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR přihlásit?
Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv projekt, který šetří energii nebo přírodu či jinak přispívá k ochraně životního prostředí. Lze přihlásit i projekty, které byly již přihlášeny do předchozích ročníků soutěže, pokud je přihlašovatel nějakým způsobem vylepšil nebo se posunuly do jiné fáze své realizace.

Do kdy je možné přihlašovat projekty?
V současné době je možné přihlásit projekty do 7. ročníku soutěže. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2015.

Jak je možné se přihlásit?
Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím on-line formuláře. Pokud předkladatel projektu nemá možnost on-line formulář vyplnit a odeslat, může kontaktovat Team E.ON Energy Globe Award ČR na emailové adrese a individuálně se dohodnout na způsobu podání přihlášky do soutěže.

KONTAKTOVAT EMAILEM

Jak poznám, do jaké kategorie patří můj projekt?
Zaměření jednotlivých soutěžních kategorií naleznete zde. Nicméně při přihlašování svého projektu si předem soutěžní kategorii nevolíte, ta je Vašemu projektu přiřazena až následně v průběhu jeho hodnocení. Při rozřazování projektů do jednotlivých kategorií je přihlíženo k tomu, zda projekt byl či nebyl realizován (nezrealizované projekty jsou hodnoceny bez ohledu na své zaměření v kategorii Nápad), dále k osobě předkladatele (např. projekty realizované municipalitou spadají do kategorie Obec) a k vlastním charakteristikám daného projektu, které jsou uvedeny v přihlášce.

Co potřebuji k přihlášení projektu?

řádně vyplněná přihláška;

krátké shrnutí projektu a související fotodokumentaci (pokud to je možné, je vhodné přiložit alespoň 2 kvalitní digitální fotografie);

popis projektu s uvedením následujících hledisek: cíl, náklady/výnosy, další možná využitelnost a přínos projektu, popis vlivů na životní prostředí;

pokud existuje dokumentační materiál, jako např. fotografie, plakáty, publikace, novinové články, videonahrávky, CD, DVD, brožury apod.

Veškeré podklady je možné připojit k on-line přihlášce (kapacita odesílaných souborů společně s přihláškou není omezena). Nemáte-li nějaké materiály v digitální podobě, lze je poslat i poštou.

V tom případě nás kontaktujte emailem.

KONTAKTOVAT EMAILEM

 

Doporučujeme popsat přihlašovaný projekt co nejvíce detailně a uvést konkrétní informace o jeho cíli a přínosech a co nejvíce technických detailů. Kvalitní popis projektu je pro jeho hodnocení zásadní.

Je možné přihlásit stejný projekt i v následujících letech?
Ano, pokud došlo k jakémukoliv vylepšení či rozvoji stávajícího projektu.

Může jeden žadatel přihlásit více projektů?
Ano, je ovšem třeba každý projekt přihlásit zvlášť a zaslat pro něj řádně vyplněnou přihlášku spolu se související dokumentací.

Mohou být přihlášeny projekty, které se nacházejí ve fázi plánování?
Ano, do soutěže se mohou přihlásit projekty, které jsou pouze „na papíře" či ve fázi plánování. Tyto projekty jsou hodnoceny v kategorii Nápad.

Mohou být přihlášeny projekty, které byly realizovány již před delší dobou (např. před pěti lety)?
Ano, do soutěže mohou být přihlášeny jakékoli energeticky úsporné projekty bez ohledu na stáří projektu.

Kdo vyhodnocuje přihlášené projekty?
Přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá odborná porota, jejíž členy tvoří odborníci z oblasti energetiky a životního prostředí. Konkrétní složení poroty je dostupné Pravidlech soutěže.

Budete-li podklady k projektům zasílat poštou, nezapomeňte přiložit i jejich elektronickou verzi (CD, DVD, USB apod.).

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Pokud máte jiný dotaz, můžete nám jej zaslat e-mailem nebo se nás zeptejte na Facebooku.

KONTAKTOVAT EMAILEM

Pravidla soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015

Zúčastnit se může každý:

podniky, soukromé osoby, koncerny, organizace, nestátní organizace, výzkumné instituce, spolky, obce, města, školy atd.

Přihlášení projektů a účast v soutěži je zdarma.

Přihlásit lze jakýkoli realizovaný, započatý i nerealizovaný energeticky úsporný projekt, či projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.

 

Nerealizované projekty jsou hodnoceny odděleně v kategorii Nápad.

 

Pro přihlášení projektu stačí jednoduše vyplnit on-line přihlášku. Následně bude Váš projekt zařazen do jedné z pěti soutěžních kategorií, v jejímž rámci bude hodnocen.

 

Společně s přihláškou je nezbytné dodání kompletní požadované dokumentace.Doporučujeme popsat projekt co nejvíce detailně - je to zásadní pro jeho hodnocení.

 

Odborná porota vyhodnotí všechny přihlášené projekty a nominuje vždy tři projekty v každé soutěžní kategorii. Tyto nominované projekty budou představeny na tiskové konferenci a následně budou medializovány na internetu či v tisku. Na tiskové konferenci budou rovněž vyhlášeny vítězné projekty v kategoriích Obec, Kutil, Firma a Mládež.

 

Hodnocení kategorie Nápad probíhá odlišným způsobem, než hodnocení projektů v ostatních kategoriích. Projekty této kategorie jsou detailněji posuzovány a jejich hodnocení trvá déle. Vítězný projekt je vyhlášen až na slavnostním galavečeru v říjnu. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje možnost nevyhlásit vítěze kategorie Nápad, pokud v ní v daném ročníku soutěže nejsou přihlášeny adekvátní projekty.

 

Celkového vítěze soutěže E.ON Energy Globe Award ČR volí ze čtyř vítězných projektů jednotlivých kategorií veřejnost prostřednictvím on-line a SMS hlasování, a následně také diváci v sále na slavnostním vyhlášení soutěže.

 

Vyhlášení celkového vítěze a vítězného projektu kategorie Nápad se uskuteční v říjnu 2015 na slavnostním galavečeru soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, který se koná za účasti televizních kamer.

 

Předkladatel vítězného projektu i vítězové v jednotlivých kategoriích získávají hodnotné ceny od partnerů soutěže a od jejího iniciátora, jímž je energetická společnost E.ON. Vítězný projekt kategorie Nápad se neúčastní hlasování o celkového vítěze soutěže, ale získá finanční i odbornou pomoc pro svou realizaci.

 

Kompletní znění pravidel naleznete zde (PDF, 306 kB).