2 minutes min

O DŘEVU

Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů naší historie. Jeho využití ve stavební konstrukci bylo a je podmíněno a ovlivněno řadou lokálních faktorů, jako například klimatem, tradicí stavění, úrovní technologií, pomocí kterých se zpracovává, a také jeho dostupností. K jeho hlavním přednostem patří snadná zpracovatelnost, obnovitelnost a při správné údržbě i dlouhá životnost tohoto materiálu. 

O dřevu - ISOVER - dřevostavby

Lidé od pradávna používali přírodní materiály, dřevo nevyjímaje, proto i obliba dřevostaveb trvale roste.

Tomu nasvědčuje i podíl dřevostaveb na českém trhu, který byl v roce 2017 15 %, tj. 2 190 dřevostaveb, a nadále roste. V Německu podíl dřevostaveb tvořil 15 % (16 000) a ve Švédsku dokonce 90 % (5 400).

Tyto hodnoty vypovídají o velkém rozšíření a rostoucí poptávce. Nehledě na nízkou cenu dřevostavby.

Průměrná cena dřevostavby v roce 2017 byla 5 925 Kč/m3 oproti zděné stavbě za 6 269 Kč/m3 a plošné monolitické stavbě s cenou 8 537 Kč/m3. Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017.

ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017 [online]. 2017 [cit. 07. 03. 2018]. Dostupné z: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/ thu_2017.html

O dřevu - ISOVER - dřevostavby

Výhody dřevostavby

Možnost prefabrikace a modulární výstavby.

Suchá výstavba téměř za jakéhokoli počasí.

Snadná zpracovatelnost, a tím i vysoká rychlost výstavby.

Dobré mechanické vlastnosti.

V ČR je dřevo dobře dostupný, obnovitelný a recyklovatelný materiál.

Energeticky velmi účinná.

 

Nevýhody dřevostavby

Změny vlhkostního režimu mohou způsobovat deformace vlivem bobtnání dřeva.

Náchylnost k biodegradaci.

Potřeba vysoce kvalitního zpracování detailů