4 min

NOVÉ TRENDY POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁD

Fasáda tvoří kabát stavby a stejně jako šaty u lidí musí plnit dvě základní funkce, estetickou a ochrannou. Stejně tak se dají rozdělit i trendy ve vývoji omítek.

Jakou zvolit omítku?

Fasáda tvoří kabát stavby a stejně jako šaty u lidí musí plnit dvě základní funkce, estetickou a ochrannou. Stejně tak se dají rozdělit i trendy ve vývoji omítek. Nejčastěji používané omítky jsou pastovité probarvené omítky, kterých se vývoj týká nejvíce.

Na českém trhu se pastovité omítky začaly objevovat v 90. letech minulého století. Výhodami těchto omítek jsou zejména snadná probarvitelnost, díky které mohly domy zazářit jasnými barvami, snadná aplikace v jednom kroku, mnoho textur (zrnité, rýhované, hladké) a při správné údržbě i vysoká životnost.

Pastovité omítky jsou vyráběny v několika materiálových bázích (akrylátové, silikátové, silikonové), které ovlivňují i jejich finální vlastnosti. Zde bychom jednoznačně radili, obrátit se na odborníky, které najdete například na webu NejRemeslnici.cz. 

Chameleon na omítce

Vývoj těchto omítek, z pohledu ochranné funkce, se soustředí především na odolnost vůči mikroorganismům a zašpinění, které taktéž přispívá k růstu řas na fasádě. Odstranění řas a náprava vzhledu do původní podoby je dost nákladná. Toto je problém především zateplených fasád, které jsou dominantním řešením obvodových plášťů jak novostaveb, tak i rekonstrukcí.

Dešťová voda, která zůstává na omítce, ale především pravidelná zkondenzovaná vzdušná vlhkost vytváří ideální životní podmínky pro růst řas. Na počátku nejpoužívanější akrylátové omítky mají nízkou odolnost vůči mikroorganismům i zašpinění, proto je dnes nejvíce zastoupená silikonová omítka, která díky hydrofobnímu povrchu lépe odvádí vodu ze svého povrchu a s ní i nečistoty. Pro další zvýšení odolnosti se běžně používají biocidní přípravky přidávané do omítek.

Jejich funkce je však omezená, jednak se vyplavují deštěm do okolního prostředí a mohou tak negativně působit na flóru i faunu a jsou spotřebovávány na boj s mikroorganismy na fasádě. Proto se časem jejich účinek vytratí. 

Řešením problémů lze předejít prevencí

Weber má řešení jak problémům se špiněním fasád a růstu mikroorganismů co nejvíce předcházet.  

Prvním je omítka weber.pas topdry, která má díky unikátní weber topdry technologii vysoce smáčivý povrch, po kterém se voda snadno rozlévá, velmi rychle odtéká a zbylá mikrovrstvička vody je absorbována omítkou, ze které se ve velmi krátké době odpaří do ovzduší. Na povrchu omítky tedy neulpívá voda v kapalné formě, ať už dešťová nebo zkondenzovaná, kterou plísně a řasy potřebují pro svůj růst. Omítka tak může být bez biocidních prostředků, čímž je zároveň šetrná k životnímu prostředí. 

Druhou možností je omítka weber.pas extraClean s progresivním samočisticím efektem, která v sobě spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Díky využití unikátních vlastností použitých nanotechnologií se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek ještě umocňují. S výhodou ji lze použít v lokalitách kde je velké a agresivní znečištění ovzduší, které velmi zatěžuje fasádu.  Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň velmi hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Použitím samočistící omítky weber.pas extraClean se výrazně prodlužuje životnost fasády a podstatně snižují náklady na její údržbu.  

Dekorativní tenkovrstvé omítky

Stále více architektů a projektantů hledá něco jiného, nového a nevšedního pro ztvárnění fasád. Ani v této oblasti se vývoj nezastavil. Moderními se stávají tzv. dekorativní tenkovrstvé omítky. Lze jimi napodobit tradiční materiály jako cihelné nebo kamenné zdivo, texturu dřeva v různých barevných odstínech, nebo třeba povrch monolitického betonu, které do této doby nebylo možné z mnoha důvodů navrhovat na kontaktní zateplovací systémy.

Na oblíbenosti získávají i omítky nebo fasádní nátěry v moderních metalických barevných odstínech nebo tenkovrstvé omítky, do kterých se dodatečně nanáší lesklá zrna, pro vytvoření podobného efektu jako vytváří šupinky slídy v minerální škrábané omítce. Weber přináší ucelenou řadu těchto designových omítek, které opět rozšiřují možnosti ztvárnění fasád. 

Aplikace weber.color design

Pro lepší, snadnější a rychlejší výběr barev fasády vytvořil Weber  on-line aplikaci weber.color design. Ta umožňuje vizualizovat projekt ve vybraných odstínech barev omítek z fotografie nebo výkresu objektu. 

 

Aplikace weber.color design přináší téměř reálný pohled na dům v novém barevném provedení a ušetří i peníze vynaložené za nevhodně zvolené kombinace barev.

 

Do aplikace se načte současný stav objektu nebo technický výkres. Za pomoci nástrojů se zvolí plochy, na které si uživatel může zvolit libovolný odstín z řady barev weber.color line. Barvy se aplikují na definované plochy budovy. Odstíny se mohou pouhým kliknutím myši měnit. Tímto způsobem si zdarma může obarvit svůj dům každý a to zcela svých představ.

V případě, že uživatel není s výsledkem barevné vizualizace zcela spokojen, může práci přerušit, uložit a vrátit se ke svému projektu později.